Alle innlegg av sognedk

Familiedag i Lundeelva 12/6

Da har restriksjonene sluppet litt taket og vi kan møtes ute igjen.

Lørdag 12/6 låner vi kanoer, kajakker, gummibåter med elmotor osv av sjøspeiderne og satser på en trivelig dag ved Lundeelva for store og små. Barnebarn ol er også velkommen. Begynner å bli bra badetemperatur i elva.

Klubben sørger for varm grill, og hver familie tar med/tilbereder egen mat og drikke.

Vi møtes ved speiderhuset i Eikeveien 174 fra kl 10 og utover dagen så lenge vi lyster.

Kan være et bilde av svømmer
Reklame

Søgne Dykkerklubb støtter oppropet som Jeger og fisk, Naturvernforbundet med flere har utarbeidet.

Etter nettmøte 20/5 med diskusjoner omkring fordeler og ulemper med oppdrettsanlegg  gjorde vi følgende vedtak enstemmig;

Søgne Dykkerklubb støtter oppropet som Jeger og fisk, Naturvernforbundet med flere har utarbeidet.

Karl blir som formann vår naturlige talsmann utad i denne saken.

Søgne JFF Opprop—ingen-nye-oppdrettsanlegg-ost-for-Lindesnes.aspx (njff.no)

Det ble i møtet diskutert hvor mye slike anlegg ødelegger på bunnen når de er plassert på dypt vann.

På Vestlandet – hvor de har tidevansstrømmer – har Naturvernforbundet sjekket på 300 m dyp;

TV2: Skrekkbilder fra oppdrettsfjordbunnen – SANNHETEN OM OPPDRETT – YouTube

Rov under isen

Vannledning på sidescan

I dag testet Svein Ove og Steinar rov under isen.

Funket bra, men den var litt for tung selv om vi tok av all ballasten. Må ha litt mer oppdrift i ferskvann.

Kuttet hull i 50 cm is på Hartevann og slapp den uti. Lå oppunder isen og observerte vannledning 50 m ut til siden selv om det var bare 2 m dypt.

Planen er å finne et fly under isen i 1300 M høyde 2 mil øst for Hovden om 14 dager.

Hvis vi gjør funn vil vi forsøke å få til klubbdykk i vinterfjellet.

Saksliste Årsmøte 2021 Søgne Dykkerklubb

Sted: Styret jobber ennå med det praktiske rundt gjennomføringen grunnet smittevernsituasjonen. På grunn av dette ønsker vi at medlemmer som stiller på årsmøtet bruker påmeldingen i Spond og at

Dersom medlemmer ikke er medlem av SDK i spond så må app lastes ned på telefon og man kan be om medlemskap ved bruk av gruppekode TVICU

frist for påmelding settes til 9 Februar 15:00.

Stemmegiving under årsmøtet vil foregå elektronisk ved bruk av Spond. Alle som ønsker å stemme må under årsmøtet ha tilgang til spond. (1 tilgang per telefon)

Årsmøte 2021

Styret har via spond innkalt til årsmøte torsdag 11/2 kl 19 på Høllen Brygge (bestilt på forrige styremøte).

Det er kommet inn noen saker, og styret vil behandle disse i styremøte førstkommende mandag.

Sakene vil deretter bli gjort tilgjengelig for medlemmene med en evt anbefaling fra styret. Jeg antar at vi legger de her på nettsiden.

På grunn av smittevernloven kan vi ikke ha et vanlig årsmøte. Loven vår tillater ikke forhåndsstemmer, men tillater fjernmøter såfremt deltakerne er synlig og hørbar for hverandre.

Jeg antar at styret samles i Høllen og at øvrige deltar på Teams el.

Styret vil vurdere løsninger på møtet mandag.

Steinar