Alle innlegg av sognedk

Innlegg på nrk sørlandet 15/04/21

https://www.nrk.no/video/de-redder-liv-i-havet_190b1514-a38c-44e3-a56f-08aedff394bc?fbclid=IwAR30E9uw6uRT45MmUiR8U_2Ax6PU7Ry1xE7_RTThKaczp0phEnvFdqGIgL4

Reklame

Rov under isen

Vannledning på sidescan

I dag testet Svein Ove og Steinar rov under isen.

Funket bra, men den var litt for tung selv om vi tok av all ballasten. Må ha litt mer oppdrift i ferskvann.

Kuttet hull i 50 cm is på Hartevann og slapp den uti. Lå oppunder isen og observerte vannledning 50 m ut til siden selv om det var bare 2 m dypt.

Planen er å finne et fly under isen i 1300 M høyde 2 mil øst for Hovden om 14 dager.

Hvis vi gjør funn vil vi forsøke å få til klubbdykk i vinterfjellet.

Saksliste Årsmøte 2021 Søgne Dykkerklubb

Sted: Styret jobber ennå med det praktiske rundt gjennomføringen grunnet smittevernsituasjonen. På grunn av dette ønsker vi at medlemmer som stiller på årsmøtet bruker påmeldingen i Spond og at

Dersom medlemmer ikke er medlem av SDK i spond så må app lastes ned på telefon og man kan be om medlemskap ved bruk av gruppekode TVICU

frist for påmelding settes til 9 Februar 15:00.

Stemmegiving under årsmøtet vil foregå elektronisk ved bruk av Spond. Alle som ønsker å stemme må under årsmøtet ha tilgang til spond. (1 tilgang per telefon)

Årsmøte 2021

Styret har via spond innkalt til årsmøte torsdag 11/2 kl 19 på Høllen Brygge (bestilt på forrige styremøte).

Det er kommet inn noen saker, og styret vil behandle disse i styremøte førstkommende mandag.

Sakene vil deretter bli gjort tilgjengelig for medlemmene med en evt anbefaling fra styret. Jeg antar at vi legger de her på nettsiden.

På grunn av smittevernloven kan vi ikke ha et vanlig årsmøte. Loven vår tillater ikke forhåndsstemmer, men tillater fjernmøter såfremt deltakerne er synlig og hørbar for hverandre.

Jeg antar at styret samles i Høllen og at øvrige deltar på Teams el.

Styret vil vurdere løsninger på møtet mandag.

Steinar

Smittevern 3/1-21


Båtansvarlig Steinar, Sikkerhetsansvarlig Øystein og Formann Karl har gått igjennom de nye smittevernforskriftene av 3/1-21.

Konklusjonen blir som følger inntil videre;

Bruk av båten tillates bare med en båtfører som holder seg inne og max 2 personer på dekk som aldri skal inn i båten.

Planlagte arrangement avlyses i spond og evt turer må settes opp på nytt med ny påmelding som vil ha max antall 3 prs.

Markeringen på Flekkerøy tirsdag 5/1 utsettes.

Årsmøte blir som planlagt, men det kan hende det blir helt digitalt – evt at 2-3 møteledere samles og resten blir digitalt.

Det er strenge krav, men alternativet er å stenge helt. Det er tross alt bare en hobby vi holder på med, og vi håper det snart normaliserer seg.

Steinar