Lov og regler

SIKKERHETSREGLER SØGNE DYKKERKLUBB

HMS Håndbok

SIKKERHETSREGLER SØGNE DYKKERKLUBB

DYKKEREN

1 Dykk ikke hvis du føler deg umotivert eller uvel.

2 Dykk ikke hvis du er påvirket av alkohol eller medikamenter.

3 Dykk i.h.t. de sertifikater, ledsagende utstyrs- og prosedyrekrav, samt de erfaringsmessige kvalifikasjoner du til enhver tid innehar.

PLANLEGGING

4 Avtale på forhånd dykket med meddykker og dykkeleder.Eks. Svømmeretning, dybde, tid og formål med dykket.

5 Planlegg og organiser krevende former for dykking. Eks. pådykkeformer: Dykking på vrak, i sterk strøm, med dekompresjonsstopp, i mørke eller i grotter og under is.

6 Avtal på forhånd rutiner for samhold under dykket. Benytt alltid mellomline. Er dykket av en slik karakter at mellomline må anses som en sikkerhetsrisiko, må dykket regnes som et krevende dykk og planlegges deretter.
Hvis kontakten brytes under dykket, gå til overflaten og gjennopprett kontakten!

ORGANISERING

7 Undersøk om forholdene tilsier at et dykk kan organiseres på tilfredsstillende vis. Eks. vær og vind, strøm, båttrafikk, bunnforhold, tidevann, ilandstigningsmuligheter og varslingsmuligheter ved en alarmsituasjon.

8 Alle dykk krever minst en person i overflateberedskap. Hvis det er to par eller mer, skal det alltid velges en standbyedykker. Standbye-dykkeren skal ha ferdig rigget utstyr med full flaske.

9 Ved dykking skal det alltid være oppnevnt ansvarlig dykkeleder.Dykkeleder er også skipper på båten. Dykkelederen er suveren i sine avgjørelser.

10 Er det kun en dykker i vannet skal det alltid benyttes signalline til kvalifisert person på overflaten.

11 Sjekk at alarmplan er satt opp for det aktuelle dykkerstedet.

12 Max dybde på klubbdykk er 30m.

MERKING

13 Bruk dykkeflagg.

UTSTYR

14 Dykk alltid med komplett dykkerutstyr. Vest, kniv og hurtiglås på blybelte er påbudt!

15 Sjekk utstyret nøye før dykk, foreta kameratsjekk.

16 Ved dykking nærmere land enn 30 meter, skal det være redningsline og personer å betjene denne tilstede. Ved dykking mer enn 30 meter fra land skal båt være klar til bruk.

ETTER DYKK

17 Start oppstigning med minimum 50 bar på flaska

18 Sikre alltid positiv oppdrift i overflaten, gi deretter OK tegn, men kun dersom du virkelig er ok!

19 Dykkeleder kan etter spesiell vurdering gi dispensasjon fra disse reglene.

Reklame
%d bloggere liker dette: