Regler for bruk av Multistråle Ekkolodd og ROV

Regler for bruk av Multistråle Ekkolodd og ROV

 1. Bruk
  1. Vi skal trø veldig varsomt, når det gjelder bruk av Multistråle ekkolodd (MSE), ved kartlegging av bunndata er det svært viktig at Norsk lov er overholdt med hensyn til lagring av dette ved dyp større enn 30 meter (dette må avklares). Det blir pr i dag søkt om mulighet til å kartlegge bunn på generell basis i forbindelse med søk etter vrak, dette blir gjort av Sjøfartsmuseet i samarbeid med Søgne Dykkerklubb.
  2. Det er ikke lov og ta bilde av skjermer eller offentligjøre informasjon fra MSE uten samtykke fra Båtfører.
  3. Brukere av ROV og MSE skal være godkjente og ha gjennomgått opplæring.
  4. Fra nå og til 1 Juli 2020 er det kun de som har vært aktive i dugnadsarbeid siste året som skal kunne være med på turer som er arrangert for vraksøk med MSE
 2. Funn
  1. Funn av vrak og andre objekter ved bruk av Søgne Dykkerklubbs utstyr er pr definisjon funnet av Klubben og det skal ikke offentliggjøres uten samtykke fra styret. Ved mindre funn eller antatt mindre funn kan formann akseptere dette. Ved publisering av funn er det SDK som skal krediteres og Ikke privatpersoner.
  2. Deltakere i klubbaktiviteter skal signere på at eventuelle funn gjort på tur med klubbens utstyr skal godskrives klubben på alle måter.
 3. Bruk av ROV
  1. Privat bruk av ROV og fjerning av denne fra dykkerbåt skal godkjennes av Båtansvarlig og pr definisjon ikke brukes til personlig vinning men som dugnadsarbeid eller personlig trening, opplæring og økt aktivitet.
  2. Ved privat bruk av rov dekker bruker skader som ikke dekkes av forsikringen/egenandel etter styrets vurdering.
 4. Utleie av klubbens utstyr (Båt, ROV, Ekkolodd, scooter) til kommersielt bruk
  1. Klubbens utstyr kan brukes kommersielt men hvert enkelt tilfelle skal godkjennes av Styret. SDK skal ha godt igjen for slik bruk.
Reklame
%d bloggere liker dette: