Sikkerhetsregler

Dykkeren:

1. Dykk ikke hvis du føler deg umotivert eller uvel.

2. Dykk ikke hvis du er påvirket av alkohol eller medikamenter.

3. Dykk i.h.t. de sertifikater, det utstyret, samt de erfaringsmessige kvalifikasjoner du til enhver tid innehar.

Planlegging:

4. Avtale på forhånd dykket med båtfører, meddykkere og dykkeleder.Eks. Svømmeretning, dybde, tid og formål med dykket. Vurder bruk av posisjonerings sonder (Micropap).

5. Avtalt dykketid skal overholdes. Dersom ikke dykker er oppe etter avtalt tid settes det igang redningsaksjon. Unntak kan være dersom dykker har sendt opp SMB (Decobøye) før dykketiden overskrides.

6. Planlegg og organiser krevende former for dykking. Eks. På dykkeformer: Dykking på vrak, i sterk strøm, ved krevende værforhold, med dekompresjonsstopp, i mørke eller i grotter og under is.

7. Avtal på forhånd rutiner for samhold under dykket.

8. Alle dykkere skal være informert om bruk av oppkallingsignal i en nødsituasjon. Slag på båtstige (SOS) eller knallskudd.

9. Sikre alltid positiv oppdrift i overflaten, gi deretter OK tegn, men kun dersom du virkelig er ok!

Organisering:

10. Undersøk om forholdene tilsier at et dykk kan organiseres på tilfredsstillende vis. Bruk NDF skjema for planlegging og loggføring av dykk. Eks. vær og vind, strøm, båttrafikk, bunnforhold, tidevann, ilandstigningsmuligheter og varslingsmuligheter ved en alarmsituasjon.

11. Ved alle dykk skal det tilstrebes å ha en person i båten når dykkere er i vannet. Vurder behov for en person ombord påkledd i drakt for overflateberdskap.

12. Ved dykking skal det alltid være oppnevnt ansvarlig dykkeleder. Normalt er det initiativtaker til dykket eller en erfaren dykker som velges til denne rollen. Dykkeleder kan være en av dykkerne som er i vannet. Dykkelederen og båtfører skal være enige i vurderingene angående gjennomføringen av dykket.

Merking:

13. Bruk dykkeflagg.

Utstyr:

14. Dykk alltid med komplett dykkerutstyr. Kniv og lykt er påbudt!

15. Sjekk utstyret nøye før dykk, foreta kameratsjekk.

16. Dykkeleder og båtfører skal være kjendt med båtens sikkerhetsutstyr og sjekke at dette er tilgjengelig før dykk.

17. Dykkeleder kan etter spesiell vurdering gi dispensasjon fra disse reglene.

Reklame
%d bloggere liker dette: