Styremøte 29/11-12

Styremøte 29/11-12. Vedtak i kursiv
Vedtatte skjema for gassfylling, båtleie og bruk av scootere ligger under reglemang.
Styremøte torsdag 29/11 kl 2000 på klubbhuset i Høllen, forfall meldes til Karl.

Saksliste:

Vi fikk ikke noe fra If denne gangen. v/Steinar Orientering

I tillegg kom de siste bilagene på fyllepanelet en dag for seint slik at det må vi søke om midler til neste år fra idrettsforbundet, hvis mulig. v/Steinar Orientering

Vi har fått forespørsler om å stille med båtførere til den nye taxibåten. Det kan generere en god del inntekter, men også binde medlemmer til dugnader de fineste helge og feriekveldene. v/Steinar
Vi tilbyr som vi har gjort med Høllen Båtruter at vi kan kjøre turer med vår båt i spesielle tilfeller der det er problemer med transporten.

Steinar foreslår at vi lager en samlebestilling av bord på Verftet andre fredagen i juni slik at det blir enslags klubbkveld der ute som hver enkelt betaler selv. Hadde vært hyggelig med en slik aften med mange kjente og god mat.
Vi satser på 14/6. 10 påmeldte allerede. Holder av 30 plasser inntil videre.

Dykkeraktiviteten er høy så vi må vurdere om vi skal sette opp dykkeledere i desember. v/Morten
Setter ikke opp klubbdykk før 28/2. Dykk avtales etter hvert og forsøkes offentliggjort på nettsiden/ facebook.

Fyllepanel er klart nå. Vi må sette opp en prismodell som tar hensyn til flaskeleie og gasspris. Forslag til måte å gjøre det på?
Se vedlagt oppsett for gassfylling og ansvarsfordeling.

Hvilke krav/kurs skal kreves for å få fylle?
Se samme vedlegg
Skal vi kjøper en analysator for å ha i båten?
Avventes. Karl legger sin i båten inntil videre. Vurderes på årsmøte

Forberedelser til årsmøte og valg, sette opp saksliste, hvem som er på valg og børste støv av valgkomiteen.
Ikke forberedt årsmøtet. Årsmøte avholdes på Høllen brygge 14/2-13. Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 30/1-13. Styret møter 1800, Øvrige kl 1900. Pizza på klubbens regning fra kl 21.
Månedlig fakturering av fyllinger, scootere og båtpenger?

Vi lager et skjema på klubben og et i båten der man kan velge å føre inn dykk, scooter, gass, luft for månedlig fakturering.

Selge klubbens flasker, ventiler og vester ettersom de er lite i bruk.
Vi selger overflødig utstyr bortsett fra et ventilsett og 8 l flaske som rigges til O2-terapi.
10/300 flaske, ventil og vest selges til medlemmer for 1000 kr pr del etter loddtrekning. Averteres på hjemmesiden.

Steinar, Karl og Morten møtte.

Ettersom det var lite oppmøte ble referatet sendt til alle styremedlemmer til gjennomlesing før publisering. Det er nå foretatt små praktiske rettelser uten betydning for vedtakene.

%d bloggere liker dette: