Styremøte 8.August

Styremøte 8. august 2012
Tilstede: Karl Klungland, Steinar Monsen, Morten Lossius, Marius Aanesland, Svein Ove Aanesland, Arne Wathne, Tom Erik Dønnestad
Ikke møtt: Lars Skomedal
Sak 1 Hølledagene
Malthus regningen ble høyere enn forventet utfra slett service når de varslet at de ikke kunne montere teltet 1 døgn før arrangementet.
Fredagen ble regnskapsmessig en katastrofe pga dårlig vær og kollisjon med andre arrangement. Vi er meget tilfreds med spillejobben fra Hit`n Run.
Lørdagen har vi fått mye klager på spillingen, startet sent og hade mye pauser. Vi forholder oss derfor til fjorårets faktura og vil ikke betale den bonusen som er utbetalt tidligere år.
Vi må beslutte om vi vil arrangere Hølledagene 2013 neste år også – det fremmes en sak til årsmøtet fra styret om at det må nedsettes en egen Hølledager komite utenfor styret. Styret mener også at vi må ha en oppsummering fra medlemmene på om man vil/ikke vil ha arrangementet. Det bør også vurderes om vi skal forskyve arrangementet til første helgen i august dvs før skalldyrfestivalen.
Kasserer holder på å gjennomgår regnskapet slik at resultatet fremlegges senere.
Sak 2 Snorkel 3
Båten står på land, for service og vedlikehold. Rengjort og stoffet. Drevet trenger overhaling og det må skiftes propeller. Øverste del av drevet må ha ny innmat til en kostnad på ca 25.000kr fordi den har gått for «tungt» og dermed er mere slitt.
Båten blir stående på land til ca 15. august.
Vi har hatt flere oppdrag for AMK i sommer, dette gir oss ca 1.500,- kr pr tur.
Styringen på båten er tilbake til gamle tider, det er lekkasje i styrepumpen og Steinar vil bytte nødvendige deler.
Propellen på lettbåten skal repareres hos Winrace etter en liten landkjenning.
Vi har fått tilbake plassen vår i Høllen etter sommeren.
Sak 3 Undervanns scootere
Vi har fått tilbud på 2 bonex UV-scootere av samme type som er testet på klubbdykk, men med noe mindre batteri. Tilbudet er på 71.800,- kr for 2 komplette scootere med ladestasjoner. Prisene er tilsvarende i hele verden. Disse kjøpes av Norsk forhandler med garanti. Det må også kjøpes inn bottomtimer og kompass.
Det finnes rimeligere scootere, men vi anser at dette ikke er gunstig ifht kvalitet
UV scootere er nå lovlige, og det er naturlig at det betales leiepris med 50 kr pr scooter pr dykk for scootere.
Det skal gjøres vedlikehold/skylling etter hver bruk – og det må settes opp sjekkliste.
Styret er innstilt på handel og det må gjøres årsmøte vedtak på saken. Det utarbeides egne regler for bruken. Reglene må gå på varighet på dykk, ødelagte scootere etc. Det skal også benyttes en fridykkerbøye etter scooteren. Likeledes er dette KUN et medlemstilbud og alle brukere må ha utsjekk før bruk.
Tom Erik sjekker hvordan scooterene kan forsikres både mht tyveri og uhell.
Saken fremmes til neste styremøte og vi forbereder årsmøte sak. I samme ekstraordinære årsmøte drøftes også prinsippet med Hølledagene. Årsmøtet blir torsdag 23/8/12. Styret skal da gis fullmakt til å lage brukesregler.
Sak 4 Takkefest for Hølledagene
Vi forsøker å ta takkefesten fredag 24. august og jobber med å finne et sted før vi banker datoen. Steinar sjekker med lokaler.

%d bloggere liker dette: