Styremøte 25.04.17

Styremøte 25.04.17

Tilstede: Karl, Siri, Svein Ove, Steinar

Sak 1: Informasjon fra Karl etter deltakelse på NDF ledermøte

  • Kurs i klubbadmin (Medlemsregister og fakturering)
  • VHF gjennomgang: Det ble oppfordret til å legge inn bilde av båt på VHF bruker og info om utstyr i båt.
  • Gjennomført «Badevakt Kurs»
  • Gjennomgang av status og forskningsresultater fra teineaksjon. Det kommer tydelig fram at det er skotteteinene som er de som fanger mest krabber, fisk og hummer.
  • Samarbeidsmøte mellom klubbene i agder. Vi vil opprette felles facebookside for alle klubber slik at turer, kurs og arrangementer kan deles med alle klubbene. Vi vil også ha 2 årlige møter hvor ledere og interesserte fra alle klubber kan møtes for å diskutere samarbeid.
  • Gjennomgang av nye dykketabeller med Dr. Jan Risberg

Sak 2: Ryddedugnad i høllehavna 02.15.17 15:00 og utover

Container: Vi kontakter Tom Løchen for å se om vi får til samme avtale med container som i fjor. Karl

Ryddeutstyr: Ryddepakke fra NDF med store og små sekker er bestilt.

Mat:

– Lomper fra TAGO

– Boller fra Geheb

– Pølser blir kjøpt dersom vi ikke får sponsor.

Plan for ettermiddagen:

Starte med utlegg av storsekker 15:00, blir mulighet for pølser på grillen.

Dykkere i vannet 16:00 – 18:00

Matservering 18:00 –

Dykkeledere: Siri og Svein Ove

Kranbil: Steinar sjekker med TM Hansen 18:30

Media: N247 informeres. Karl

Lettbåter: Steinar sjekker om speiderne kan stille med småbåter

Tauverk: Steinar tar med trosser til dekk

Steinar ordner armeringsjern til å legge i bunn av sekker.

Lag innlegg på hjemmeside med info og påmelding. Karl

Steinar informerer kommunen om delvis stegning av kai under aksjonen.

Sak 3: Signering av signaturliste for oppdatering av styrets sammensetning i brønnøysundregisteret.

Mangler fortsatt noen signaturer. Tar med liste på ryddedugnad slik at alle får signert.

Sak 4: Info

Steinar kjører sponsortur (Fisketur) til danskerevet med Verdal og Trysnes som takk for at vi fikk stå innendørs i forbindelse med motorskifte på dykkerbåten.

%d bloggere liker dette: