Møtereferat 15.2-18

Årsmøte 15 Februar 2018

IMG_0582

Lunde

 

 • Åpning av årsmøtet v/Karl Klungland
 • Valg av dirigent – Svein Ove
 • Valg av referent – Karl
 • Godkjenning av innkalling – Godkjent
 • Godkjenning av de stemmeberettigede – 11 Medlemmer
 • Valg av tellekorps – Arne og Steinar
 • Valg av 2 for å signere protokoll – Glenn Ivar og Terje
 • Styrets beretning for 2017 – Gjennomgått, ingen kommentarer
 • Gjennomgang av regnskap for 2017 v/Svein Ove – Godkjent og signert
 • Innkomne saker:
 • Steinar ønsker å låne dykkerbåten i forbindelse med sjøspeider samling i Stavanger 25.06.18 – 10.07.18. Det vil bli kjørt introkurs i fridykking for ca 400 speidere. Det vil samtidig bli muligheter for klubbens medlemmer til å komme for å dykke i Egersund/Stavanger. Årsmøtet godkjenner dette enstemmig.
 • Klubben får i Mars tilsyn fra arbeidstilsynet angående utførte ryddeaksjoner. Årsmøtet gir fullmakt til Steinar og Tom Erik for å representere SDK i denne saken.
 • Forslag om innkjøp av ROV med posisjonering system. Forslaget går ut på å søke tilskudd samt bruke opptil Kroner 300 000 I egenandel fra klubben. Steinar legger fram detaljert forslag. Årsmøtet er positiv til forslaget og gir styret fullmakt til videre behandling når all info om ROV og søknadsmidler er klare.
 • Innkjøp av ny gass booster med større kapasitet? Ny elektrisk booster ca 115 000. Brukt overhalt Haskel luft dreven booster 25 000.

Dersom vi kjøper ny booster så kan gammel booster «Konverteres» til bruk med Argon.

Vi bør også vurdere om vi skal ha flere flasker med O2/Argon?

Årsmøtet går for forslaget om innkjøp av elektrisk booster.

 • Ryddeaksjon «Kickoff» og Dykketing. Styret foreslår at vi sender Steinar, Glenn Ivar og Øystein da disse har meldt seg frivillig.
 • Norges Dykkerforbund har fått mere pengestøtte fra Sparebankstiftelsen. De ønsker at klubber skal binde seg til å gjennomføre ryddeaksjoner de neste 3 årene. Skal vi fortsette med å bidra her?

Styret foreslår at vi setter opp 1 ryddedugnad i året, med å ta opp plastbåter som vi klarer å finne i løpet av året. I tillegg så stiller vi opp dersom andre behov melder seg og er interessante.

Årsmøtet er enig i dette.

 

 

 • Gjennomgang av handlingsplan for 2018 – Gjennomgått og godkjent
 • Fastsettelse av årskontingent. – Uendret
 • Gjennomgang av budsjett for 2018 v/Svein Ove – Gjennomgått og godkjent
 • Valg
 • Leder: Karl Klungland 2018 – Gjenvalgt 2020
 • Nestleder: Tom Erik Dønnestad 2019
 • Styremedlem: Siri Kristoffersen 2019
 • Styremedlem: Svein Ove Aanesland 2019
 • Styremedlem: Thorvald Bergstøl 2018 – Gjenvalgt 2020
 • Styremedlem: Øystein Karlsen – 2020
 • Styremedlem: Espen Lauritsen – 2020
 • Varamedlem: Arne Wathne – 2019
 • Varamedlem: Cecilie Klungland – 2019
 • Varamedlem: Steinar Monsen – 2019

 

 

 • Revisor: Steinar Monsen og Glenn Ivar – Gjenvalgt
 • Båtansvarlig: Steinar Monsen – Gjenvalgt
 • Kompressoransvarlig: Svein Ove Aanesland – Gjenvalgt
 • Valgkomite: Oddvar og Glenn Ivar – Gjenvalgt
 • Kasserer/Regnskap: Svein Ove Aanesland
 • Sikkerhetsansvarlig: Øystein Karlsen
 • Web Ansvarlig: Trond Jarle Repvik

Signering ________________________________________________________________

 

 

 

Årsberetning 2017

Status pr. 15.02.2018:

Styret har i 2017 bestått av

På valg

Leder Karl Klungland 2018

Nestleder Tom Erik Dønnestad 2019

Kasserer Svein Ove Aanesland 2019

Styremedlem Siri Kristoffersen 2019

Thorvald Bergstøl 2018

Arne Wathne 2018

Kenneth Jensen 2018

Varamedlem Kjell Klungland 2018

Steinar Monsen 2018

Cecilie Klungland 2018

Revisor: Steinar Monsen og Glenn Ivar Tønnesen

Båtansvarlig: Steinar Monsen

Kompressoransvarlig: Svein Ove Aanesland

Valgkomite: Oddvar Larsen og Glenn Ivar Tønnesen

Web Ansvarlig: Trond Jarle Repvik

Kasserer: Svein Ove Aanesland

Sikkerhetsansvarlig: Andreas Hansen

Søgne dykkerklubb har i dag 125 medlemmer av disse er 8 dykkeledere.

Vi har i høst fått flere nye dykkere fra Søgne og Kristiansand. Grunnen til dette er att Søgne Dykkerklubb er en aktiv klubb som har ett veldig bra tilbud til medlemmene.

Økonomi

Vi har ikke hatt noen fast sponsor i år men vi har likevel opprettholdt god økonomi til tross for store investeringer. Dette er grunnet fantastisk dugnadsinnsats fra klubbens medlemmer.

Takk til dere som har registrert oss som mottaker for grasrotandelen. Det drypper stadig inn noen kroner derfra. Det er 35 registrerte spillere og dette har generert 15244,-.

Møter, kurs og tilstelninger:

Vi har gjennomført 1 årsmøte, 3 styremøter og 1 medlemsmøte med gjennomgang av luft/Gass fylling.

Dugnad:

Vi har også i år hatt en del dugnadsoppdrag i klubben. Dette er bra og fører til at klubben fortsatt har grei økonomi. Dugnader vi har utført:

 • Servering på kommunens personalfest
 • Opphenting av «Spøkelsesredskap» Vi er nå opp i totalt ca 600 funn.
 • Ryddeaksjon i Høllehavna
 • Ryddeaksjon i Lunde-elva
 • Ryddeaksjon i Søgne-elva
 • Ryddeaksjon båtvrak
 • Utrykninger med ambulanse personell for AMK

Høllehavna: Vi samarbeidet med Høllen velforening som hjalp til med å håndtere avfallet på land. I forbindelse med denne aksjonen så ble det også ryddet opp dumpet søppel utenfor ny hellesund.

Lunde elva: Her ble det levert 960 Kg Søppel. Vi samarbeidet med Røde Kors, Lunde Velforening, Sjøspeiderne, elveeier laget og Søgne jeger og fiskeforening. Vi ryddet bunnen mens de andre tok imot avfallet samt ryddet i bekkefar og langs elvebredden.

Søgne elva: Flere medlemmer deltok sammen med flere andre lag foreninger og frivillige. Elva ble ryddet fra kommunegrense og ned til Åros.

Vi har også deltatt i ryddeaksjon sammen med flere klubber. I denne aksjonen ble det tatt opp og levert 15 båt vrak til gjenvinning.

Dykkeraktiviteter:

Det har vært høy svært høy dykkeraktivitet det siste året.

Vi har opprettholdt søndagsdykk ihht båtførerliste.

I tillegg så er det arrangert masse klubbdykk utenom søndagsdykkene. Disse dykkene blir annonsert via Facebook og nettside. Dette fungerer bra.

Vi har arrangert 3 lengre dykketurer.

Lillesand. På hytta til Ole Jacob Vallesværd. Det ble dykket på Mozel og hentet opp flere spøkelsesredskap.

2 Turer til Lindesnes. Sammen med flere andre klubber. Det ble dykket på Oliva og søkt etter vrak uten at det ble funnet noe nytt.

Fisketur:

Snorkel III har også vært en fisketur på danske rev med medlemmer.

Snorkel III

Båten har nå fått installert ny motor og den gamle motoren er solgt. Båten har vært brukt veldig mye etter motorbytte. Ca 450 timer. Vi hadde den på land i august for 200 timers service.

I forbindelse med motorbytte så ble båten også oppgradert med bedre rekke, lyskastere ble fastmontert på taket + +

Gulvet i båten ble malt nå i høst og det er satt inn ny lensepumpe i motor rom.

Lettbåt:

Denne har ikke vært mye brukt i år, oppfordrer medlemmene i klubben til å benytte denne mere. Denne er veldig bra egnet til fridykking.

Nytt utstyr:

Helium/O2 analysator er innkjøpt

Uønskede hendelser:

Vi hadde en uønsket hendelse på ett klubbdykk i høst. Dykkerbåten fikk tau i propellen og fikk ikke hentet opp dykkere som lå i vannet. Redningsskøyta bisto, fikk opp dykker og slepte båten til land.

Det er nå kjøpt inn verktøy til å ha om bord i båten slik at dykkere skal klare å ta av propell for å fjerne tau.

Miner:

Det ble i 2016 funnet en hornmine utenfor hellersøy på Langenes, denne ble sprengt av minedykkere 7 mai 2017.

Klubbklær:

Vi har kjøpt inn nytt parti med profilert klubbtøy. For bestilling se hjemmeside

VIPPS

All betaling for båtturer og luft/gass fyllinger gjøres nå via Vipps. Dersom noen er på dykkertur og ikke bruker vipps så anbefaler vi at de betaler noen av de andre på turen som igjen vippser videre til klubben.

Fridykking

Vi har utdannet en ny fridykkerinstruktør og har jevnlig hatt dykketurer dedikert fridykkere hvor vi har hatt med unge deltagere.

Til slutt:

Samarbeidet med Seilforeningen fungerer utmerket. Lokalet er ypperlig for møter og kurs, og folkene er trivelige.

Ønske for framtiden måtte kanskje være båtplass nærmere klubbhuset og kompressoren.

For styret

Karl Klungland

Søgne Dykkerklubb

Årsberetning 2017

Status pr. 15.02.2018:

Styret har i 2017 bestått av

På valg

Leder Karl Klungland 2018

Nestleder Tom Erik Dønnestad 2019

Kasserer Svein Ove Aanesland 2019

Styremedlem Siri Kristoffersen 2019

Thorvald Bergstøl 2018

Arne Wathne 2018

Kenneth Jensen 2018

Varamedlem Kjell Klungland 2018

Steinar Monsen 2018

Cecilie Klungland 2018

Revisor: Steinar Monsen og Glenn Ivar Tønnesen

Båtansvarlig: Steinar Monsen

Kompressoransvarlig: Svein Ove Aanesland

Valgkomite: Oddvar Larsen og Glenn Ivar Tønnesen

Web Ansvarlig: Trond Jarle Repvik

Kasserer: Svein Ove Aanesland

Sikkerhetsansvarlig: Andreas Hansen

Søgne dykkerklubb har i dag 125 medlemmer av disse er 8 dykkeledere.

Vi har i høst fått flere nye dykkere fra Søgne og Kristiansand. Grunnen til dette er att Søgne Dykkerklubb er en aktiv klubb som har ett veldig bra tilbud til medlemmene.

Økonomi

Vi har ikke hatt noen fast sponsor i år men vi har likevel opprettholdt god økonomi til tross for store investeringer. Dette er grunnet fantastisk dugnadsinnsats fra klubbens medlemmer.

Takk til dere som har registrert oss som mottaker for grasrotandelen. Det drypper stadig inn noen kroner derfra. Det er 35 registrerte spillere og dette har generert 15244,-.

Møter, kurs og tilstelninger:

Vi har gjennomført 1 årsmøte, 3 styremøter og 1 medlemsmøte med gjennomgang av luft/Gass fylling.

Dugnad:

Vi har også i år hatt en del dugnadsoppdrag i klubben. Dette er bra og fører til at klubben fortsatt har grei økonomi. Dugnader vi har utført:

 • Servering på kommunens personalfest
 • Opphenting av «Spøkelsesredskap» Vi er nå opp i totalt ca 600 funn.
 • Ryddeaksjon i Høllehavna
 • Ryddeaksjon i Lunde-elva
 • Ryddeaksjon i Søgne-elva
 • Ryddeaksjon båtvrak
 • Utrykninger med ambulanse personell for AMK

Høllehavna: Vi samarbeidet med Høllen velforening som hjalp til med å håndtere avfallet på land. I forbindelse med denne aksjonen så ble det også ryddet opp dumpet søppel utenfor ny hellesund.

Lunde elva: Her ble det levert 960 Kg Søppel. Vi samarbeidet med Røde Kors, Lunde Velforening, Sjøspeiderne, elveeier laget og Søgne jeger og fiskeforening. Vi ryddet bunnen mens de andre tok imot avfallet samt ryddet i bekkefar og langs elvebredden.

Søgne elva: Flere medlemmer deltok sammen med flere andre lag foreninger og frivillige. Elva ble ryddet fra kommunegrense og ned til Åros.

Vi har også deltatt i ryddeaksjon sammen med flere klubber. I denne aksjonen ble det tatt opp og levert 15 båt vrak til gjenvinning.

Dykkeraktiviteter:

Det har vært høy svært høy dykkeraktivitet det siste året.

Vi har opprettholdt søndagsdykk ihht båtførerliste.

I tillegg så er det arrangert masse klubbdykk utenom søndagsdykkene. Disse dykkene blir annonsert via Facebook og nettside. Dette fungerer bra.

Vi har arrangert 3 lengre dykketurer.

Lillesand. På hytta til Ole Jacob Vallesværd. Det ble dykket på Mozel og hentet opp flere spøkelsesredskap.

2 Turer til Lindesnes. Sammen med flere andre klubber. Det ble dykket på Oliva og søkt etter vrak uten at det ble funnet noe nytt.

Fisketur:

Snorkel III har også vært en fisketur på danske rev med medlemmer.

Snorkel III

Båten har nå fått installert ny motor og den gamle motoren er solgt. Båten har vært brukt veldig mye etter motorbytte. Ca 450 timer. Vi hadde den på land i august for 200 timers service.

I forbindelse med motorbytte så ble båten også oppgradert med bedre rekke, lyskastere ble fastmontert på taket + +

Gulvet i båten ble malt nå i høst og det er satt inn ny lensepumpe i motor rom.

Lettbåt:

Denne har ikke vært mye brukt i år, oppfordrer medlemmene i klubben til å benytte denne mere. Denne er veldig bra egnet til fridykking.

Nytt utstyr:

Helium/O2 analysator er innkjøpt

Uønskede hendelser:

Vi hadde en uønsket hendelse på ett klubbdykk i høst. Dykkerbåten fikk tau i propellen og fikk ikke hentet opp dykkere som lå i vannet. Redningsskøyta bisto, fikk opp dykker og slepte båten til land.

Det er nå kjøpt inn verktøy til å ha om bord i båten slik at dykkere skal klare å ta av propell for å fjerne tau.

Miner:

Det ble i 2016 funnet en hornmine utenfor hellersøy på Langenes, denne ble sprengt av minedykkere 7 mai 2017.

Klubbklær:

Vi har kjøpt inn nytt parti med profilert klubbtøy. For bestilling se hjemmeside

VIPPS

All betaling for båtturer og luft/gass fyllinger gjøres nå via Vipps. Dersom noen er på dykkertur og ikke bruker vipps så anbefaler vi at de betaler noen av de andre på turen som igjen vippser videre til klubben.

Fridykking

Vi har utdannet en ny fridykkerinstruktør og har jevnlig hatt dykketurer dedikert fridykkere hvor vi har hatt med unge deltagere.

Til slutt:

Samarbeidet med Seilforeningen fungerer utmerket. Lokalet er ypperlig for møter og kurs, og folkene er trivelige.

Ønske for framtiden måtte kanskje være båtplass nærmere klubbhuset og kompressoren.

For styret

Karl Klungland

 

%d bloggere liker dette: