Styremøte 24.04.18

Styremøte 24.04.18

Tilstede
Styremedlemmer: Karl, Steinar, Cecilie, Arne, Svein Ove, Espen
Medlemmer: Trond Jarle

Sak 1: Innkjøp av ROV
Årsmøtet har vedtatt innkjøp av ROV med egenkost opp til 300 000
Detaljert info:
Søgne dykkerklubb mangler fortsatt noen kroner for å finansiere en Rov, men
satser på at det ordner seg og har nå bestilt en Videoray ROV. Dette er en
fjernstyrt miniubåt med klo og kamera. Den har også et unikt
posisjoneringsutstyr som sammen med Olex kartsystem gjør at vi hele tiden
vet nøyaktig hvor den er og den lager slepestrek i kartet som viser hvor den
har søkt.
Den kan gå til 300 meter dyp og er utstyrt med gode lys.
Rov skal brukes til å kartlegge plastvrak, plukke spøkelsesredskaper og
søppel. Den skal selvfølgelig brukes til å kikke på skipsvrak også. Kanskje
vi finner noen av de spennende vrakene som har gått ned på stort dyp rundt
Ballastskjærene? Vi tror den vil bidra til økt forståelse for konsekvensene av marin
forsøpling med filmer og deltakelse på arrangement der folk får kjøre selv.
Forhåpentligvis er den klar til strandryddedagen 5/5 der vi deltar i
Hellevika sammen med mange andre. Da er spesielt de privatpersonene som har
støttet oss velkommen til å prøvekjøre!
Vi har i mange år hatt godt samarbeid med Røde Kors som vil disponere den
til søk etter savnede over et stort distrikt.
Roven som totalt koster ca. 850 000 kr finansieres hovedsakelig av oppsparte
midler fra klubbkassa, men vi får solid støtte fra
Søgne og Greipstad sparebank 40 000
Kommunen 30 000,
Grønt punkt 120 000
Fylkeskommunen 45000
Miljøverndepartementet 200-250 000
Privatpersoner 10 000
Sum 415 000
Rest 335000
Momskompensasjon 50 000

Søknadsmidler er ennå ikke kommet inn på vår konto.
Styret går for forslaget med å tømme konto midlertid og låne resterende beløp slik at vi kan overta ROV snarest.

Sak 2: Innkjøp av gass booster
På årsmøtet ble det vedtatt kjøp av elektrisk gass booster. Vi har fått tilbud om kjøp av luftdreven booster, overhalt som ny av stavanger dykkesenter. Denne er mye billigere enn elektrisk booster. Pris 28000 + moms. 2 År garanti.
Det ble diskutert og styret går for elektrisk booster. Innkjøp blir nå vi får penger inn på konto. Grunnen til at vi velger elektrisk er først og fremst for å ha lettest mulig brukergrensesnitt.

Sak 3: alarm i kompressorbu.
Svein Ove sjekker med alarmselskap og kommer opp med ett forslag.
Annet: Arbeid med vann og strøm på høllebrygga er i gang. Steinar følger dette opp slik at vi får frostsikkert vann ved båten

%d bloggere liker dette: