Årsberetning 2018

Søgne Dykkerklubb

Årsberetning 2018

Status pr. 03.02.2019:

Styret har i 2018 bestått av

På valg

Leder Karl Klungland 2020

Nestleder Tom Erik Dønnestad 2019

Kasserer Svein Ove Aanesland 2019

Styremedlem Siri Kristoffersen 2019

Thorvald Bergstøl 2020

Øystein Karlsen 2020

Espen Lauritsen 2020

Varamedlem Steinar Monsen 2019

Cecilie Klungland 2019

Arne Wathne 2019

Revisor: Steinar Monsen og Glenn Ivar Tønnesen

Båtansvarlig: Steinar Monsen

Kompressoransvarlig: Svein Ove Aanesland

Valgkomite: Oddvar Larsen og Glenn Ivar Tønnesen

Web Ansvarlig: Trond Jarle Repvik

Kasserer/Regnskap: Svein Ove Aanesland

Sikkerhetsansvarlig: Øystein Karlsen

Søgne dykkerklubb har i dag 82 medlemmer av disse er 8 dykkeledere.

Medlemstallet vårt har dessverre falt betraktelig i 2018. Dette skyldes nok betalingsløsningen som vi har via medlemsregisteret. Dette må vi følge opp og forbedre i 2019.

Men 2018 har vært et veldig aktivt år med masse dykking og flere lengre turer.

Dykkerturer

  • Blikksund i April: Masse bra dykking og mange spøkelsesredskap ble tatt opp. Her fikk vi Lillesand kommune til å hente søppla på den kommunale brygga
  • Lillehavn Lindesnes 13 Oktober. Vi ble invitert av Lillehavn velforening til å komme for å plukke spøkelsesredskap. De stilte med mat og drikke samt båter som plukket opp teinene etter at de var sendt opp.
  • Båly 18-19 August. Dykkertur sammen med Mandal og Arendal dykkerklubb. Vi fokuserte som vanlig på spøkelsesredskap også på denne turen. Samt vrakdykking og naturdykk

Tilstelninger

  • Desember. Sammenkomst for å feire spøkelsesredskap nummer 1000. Søgne og Greipstad sparebank stilte med lokale og serverte pizza.

Songvår fyrs venner

Vi har ett godt samarbeid med songvår fyrs venner. De deltok sammen med oss på dugnad i forbindelse med Sommerfesten til Kommunen og stiller ellers ofte opp når vi trenger hjelp. Enten som båtfører eller andre dugnader.

Rydding av spøkelsesredskaper og søppel.

Vi deltar i «Et felles løft» – et samarbeid mellom Flekkerøy vel, Kystgrunneierlaget og Dykkerklubben for å rydde plast i og ved sjøen. Vårt bidrag i år har vært nærmere 15 tonn marint avfall inklusive redskaper og båter. For dette arbeidet får vi dekket en del utgifter fra Dykkerforbundet (som støttes av DNB fondet) og miljødirektoratet.

Svært viktig for dette arbeidet er at Sjøtrtansport v Torkildsen har stilt plass og søppelcontainer til vår disposisjon.

Brødrene Per og Pål Try har i samarbeid med den alltid hjelpsomme kommunen ordnet med spylevann på bryggekanten slik at vi får vasket båt og utstyr etter å ha plukket opp møkkete og rustne redskaper. Takk!

Noen av medlemmene er veldig aktive med å ta opp spøkelsesredskaper. Dette er noe som blir lagt merke til. Vi har flere ganger vært i media for dette i 2018. FVN, N247 og NRK Sørlandet, Fiskeribladet, Naturvernforbundet og 6 andre. Vi har ryddet redskap i området fra Lindesnes til Lillesand, men mesteparten er tatt opp i Søgnes skjærgård. Det som gjør at vi tar opp flere redskaper enn andre dykkeklubber er bruk av Rebreather og undervannscooter. Dette gjør at vi får veldig stor rekkevidde og lang bunntid.

Vi har ofte to-tre dykk hver uke, noe som også øker fangsten.

Vi har funnet og markert flere båtvrak som etterpå er hevet av arbeidsdykkere og levert til gjennvinning

Vi deltok i desember på seminar om marin forsøpling i Grimstad.

Klubben har mottatt støtte fra Plastretur, fylket, Søgne og Greipstad spb, kommunen og privatpersoner for å kjøpe rov til ytterligere ryddearbeid. Rov ble innkjøpt, men svarte ikke til spesifikasjonene og ble returnert. Vi kjøper en kraftigere rov i feb 2019 og satser på at den bla kan hente opp loddet etter hvalen som ble dumpet i trålfelt sist sommer.

Rydding i det nye verneområdet utfor Høllen er også aktuelt.

Rov vil også være viktig i vårend prosjekter som er dokumentarfilm om fangeskipet Palatia og samarbeid med sjøfartsmuseet omkring et hemmelig vrak på stor dybde.

Andre dugnader:

Vi deltok i både strandryddedagen og Hellevikadagen, sommerfesten for kommunen, integreringsdag med kystlaget i Hummervika, ryddedugnad med sjøspeiderne på Randøya og i Rogaland, markører i sjøen stor redningsøvelse og en del hasteturer for AMK ved akutt sykdom i skjærgården.

Kurs

Vi hadde internt kurs i førstehjelp i mars og har hjulpet sjøspeiderne med nattseilaser, Vhf kurs og Båtførerkurs.

Redningsaksjoner/Øvelser

Vi har også i 2018 dessverre hatt ulykker i skjærgården, og klubben har bistått etter beste evne.

Vi har hentet 2 båter grunnstøtt utenfor Langeneslandet og en som lå i brenningene lenger inn. 5 andre er tauet inn uten motorkraft, men uten at det har vært kritisk. Båten har også vært flere turer ute for AMK når det har hastet med oppdrag på øyene. Vi har også deltatt i 2 søk sammen med Røde Kors etter savnede.

SDK stilte med 6 markører i sjøen og båt i forbindelse med redningsøvelsen Dynamic Massive på høsten. Her deltok over 20 fartøyer og to helikoptere.

Fridykkerkurs

Vi har holdt fridykkerkurs for voksne og startet kurs for barn. Dette planlegges videreført i 2019

Snorkel

Båten har nå gått ca 1000 timer på 2 år. Har vært på land 2 ganger i 2018 for service.

Båten har vært på langtur til Karmøy, Halden og Danmark i tillegg til flere turer til Lindesnes og Lillesand.

Vi er svært fornøyd med den nye motorinstallasjonen, og med ny motor på trusteren samt ny type trimflaps har vi en god båt.

Økonomi

Klubben har sunn økonomi selv om vi nesten tømmer kassa for å kjøpe Rov denne vinteren.

For Styret

Karl Klungland

Reklame
%d bloggere liker dette: