Årsmøte 13. Februar 2020

Åpning av årsmøtet v/Karl Klungland
Valg av dirigent (Arne Wathne)
Valg av referent (Karl Klungland)
Godkjenning av innkalling (Godkjendt)
Godkjenning av de stemmeberettigede (OK)
Valg av tellekorps (NA)
Valg av 2 for å signere protokoll (Siri, Jan)
Styrets beretning for 2019 (Godkjendt)
Gjennomgang av regnskap for 2019 v/Svein Ove (Godkjendt)
Innkomne saker:
Kjøp av dykkerbåt? (Steinar)
Forslag innebærer kjøp av båt oppadbegrenset til 1 100 000
Forslag: Korsø 1200W
Dersom det blir endring av båttype så gir årsmøtet styret fullmakt til å endre båttype ved behov.
Årsmøtets innstilling til forslaget: Enstemmig vedtatt

Kjøp av multistråle-ekkolodd? (Steinar)
Pris ca 850 000 dersom vi kjøper med beste oppløsningen
Regelverket i Norge setter noen begrensninger av bruken. Dersom noe skal publiseres så må dette søkes om hos kartverket.
Årsmøtets innstilling til forslaget: Enstemmig vedtatt

Kjøp av liten bærbar kompressor? (Glenn Ivar)
Transportabel kompressor 300 Bar/100 liter pr min, 16A 1 fas. Coltri sub. Vekt ca 40-50kg.
Pris: 16 500,-
Årsmøtets innstilling til forslaget: Enstemmig vedtatt

Gjennomgang av handlingsplan for 2020 (Godkjendt)
Fastsettelse av årskontingent. (Uendret)
Gjennomgang av budsjett for 2020 v/Svein Ove (Godkjendt)
Valg
Leder: Karl Klungland (Gjenvalgt)
Nestleder: Tom Erik Dønnestad 2019
Styremedlem: Siri Kristoffersen 2019
Styremedlem: Svein Ove Aanesland 2019
Styremedlem: Kjell Klungland (Nytt styremedlem)
Styremedlem: Øystein Karlsen – (Gjenvalgt)
Styremedlem: Espen Lauritsen – (Gjenvalgt)
Varamedlem: Arne Wathne – (Gjenvalgt)
Varamedlem: Cecilie Klungland – (Gjenvalgt)
Varamedlem: Steinar Monsen – (Gjenvalgt)

Revisor: Steinar Monsen og Glenn Ivar
Båtansvarlig: Steinar Monsen
Kompressoransvarlig: Svein Ove Aanesland
Valgkomite: Oddvar og Glenn Ivar
Kasserer/Regnskap: Svein Ove Aanesland
Sikkerhetsansvarlig: Øystein Karlsen
Web Ansvarlig: Trond Jarle Repvik

Reklame
%d bloggere liker dette: