Tilsagn om støtte til Søgne Dykkerklubb

Tilsagn om støtte fra Sør-fondet – gaver til allmennyttige formål

Sparebanken Sør har ønske om å bidra til vekst og utvikling i landsdelen. Det betyr at vi er en betydelig bidragsyter til mangfoldet av idrett, kompetanse og kulturaktiviteter i de lokalsamfunn der vi har kontorer.

Søknaden er nå behandlet, og vi har den gleden av å meddele at det er bevilget kr 20.000,- til oppgradering av utstyr i dykkerbåt.

Søgne dykkerklubb har installert utstyr for å måle opp objekter mm på bunnen

 

Søgne dykkerklubb har installert utstyr for å måle opp objekter mm på bunnen.

Forsvaret har nokså strenge begrensninger på hva som tillates å måle opp. Vi har fått tillatelse til å måle opp ca 20 skipsvrak og oppmålingene vil inngå som en del av dokumentasjonen hos Marint Museum.

Disse vrakene har vi også fått tillatelse til å publisere oppmålinger fra.

Vi er usikre på hvordan, men det er aktuelt å legge opplysningene inn i kulturminnesok.no  Det er en database tilgjengelig for alle som viser de aller fleste registrerte kulturminner.

Noe vil også komme ut på youtubekanalen (https://www.youtube.com/channel/UCEmYU9r46A5HWygO4N3hyJg) og her på nettsiden etterhvert.

SDK og Korona

Vi har hatt utfordringer, men nå begynner det å lette litt.

For båten betyr det at vi kan være 6 om bord og fortsatt opprettholde pålagt avstand på en meter. 4 skal være ute og 2 til 3 inne. Bare oppsatt båtfører skal røre ratt, kjøkkenutstyr og lignende, og man må avtale på forhånd hvem som skal være ute og inne. Brukere av toalett vasker dette med sprit etter hver bruk.

Hvis man er 5 dykkere pluss båtfører betyr det at 4 er på dekk og en pulje går i vannet før femtemann går på dekk.

I praksis betyr det også at man kler av/på drakt på land slik at ikke alle skal inn i båten for å skifte eller lagre tørt tøy og utstyr.

I kompressorrommet betyr det ikke mer enn ett menneske inne.

For både båt, kompressorrom og klubbhus vaskes alle flater man tar i med sprit før bruk av utstyret. Spritflasker og vaskekluter utplassert.

Båtførere får en utvidet instruks om handling ved smitte osv ihht dykkerforbundets regler.

Spond settes opp med maks 6 påmeldte. En av disse skal være båtføreren, og medlemmer har førsterett på plasser ombord hvis de melder seg på 12 timer før turen.

For regler om bruk av nytt teknisk utstyr mm innkalles det til styremøte torsdag 14/5 kl 19 på klubben. Styremøtene er normalt åpne for alle, men pga avstandsregler er det ikke sikkert det er plass til flere enn styret denne gangen.

Steinar

Tilskudd fra Miljødirektoratet/båt

Søgne Dk har sammen med Mandal dk, Flekkerøy dk, Flekkerøy vel, Sjøspeiderne og naturvernforbundet søkt om støtte til omfattende ryddeprosjekter. Teinerydding kunne ikke søkes om, og var ikke en del av søknaden.

I søknaden beregner man egeninnsats mm og totalt budsjett var litt over 4 mill. Vi søkte om dekning av 1,7 mill og fikk 300 000 kr.

Prosjektet må reduseres til nesten ingenting og midlene fordeles på de involverte. For dykkerklubben vår betyr det at vi får dekket 50-60 000 kroner av utgiftene til rydding.

Miljødirektoratet har avslått søknaden fra dykkerforbundet om tilskudd til rapportering av spøkelsesredskaper. Det betyr at hvis det ikke finnes andre som vil betale mister vi støtten til å hente opp redskaper.

Dykkerklubbene har fått mye skryt av innsatsen fra alle kanter, men denne gangen valgte ikke miljødirektoratet å støtte Dykkerforbundets innsats. I år hadde dykkerklubbene intensjon om å ta opp mellom 5500 og 6000 redskaper, men de fleste blir nok liggende nå. Nytteverdien av rapportering av tapte redskaper i appen fritidsfiske blir nok heller dårlig når mye av motivasjonen for å hente redskapene blir tatt bort.

 

I båten er mye gjort etter flere hundre dugnadstimer. For «vanlige dykkere» gjenstår det ett strøk maling innvendig og polering utvendig. I tillegg er det endel støping og tekniske installasjoner igjen før båten er klar.

Steinar

Søgne dykkerklubb avlyser inntil videre alle dykk pga Corona

Etter regjeringens og dykkerforbundets pålegg gjelder følgende;

 

Søgne dykkerklubb avlyser inntil videre alle dykk pga Corona.

Dugnad i båten begrenses sterkt, og det skal ikke jobbe flere samtidig i båten.

Begrensningene vurderes fortløpende ihht myndighetenes retningslinjer.

 

Det er gjort et stort arbeid i båten, og ny innredning er nesten ferdig.

Båten tas opp onsdag for montering av elektronikk under skroget.

 

Det har vært mange aktive på dugnader, men vi vil spesielt fremheve Geir og Trond Jarle som nærmest har bodd i båten de siste ukene og sørget for kontinuitet i arbeidet.

Ny innredning, nytt kjøkken med to bluss og steikovn, vindusspylere, flyttet og byttet varmtvannstank, nytt landstrømanlegg, nytt opplegg for 230 v inverterstrøm, mye rydding i 12 V anlegget, ryddig opplegg for strøm og signaler til skjermer, nytt dekkslys og horn, nyoverhalt dør/dørlås, skroget kledd med isolasjon for pynt og mot kondens, alle resterende teakflater pusset ned og malt, ny tett luke over baugtruster, vanntett rom i baugen forsterket, forberedelser og innkjøp til undervannsinstallasjoner gjort, gps-kompass flyttet, nytt høydejusterbart sete med spesialfot produsert for oss på SAP montert på styreplass, puter målt og bestilt, varmeapparat i trapp kledd inn i nytt trappetrinn, bakvegg delvis demontert og tettet, innvendig belysning endret, hattehylle og vegg mot rom i baugen fjernet, hylle for plottere byttet og bygd om for å senke den store plotteren, varmluft på vinduer bygd om, gammelt bryterpanel fjernet og masse hull tettet før maling, nye kabler til topp og akterlanterne, kompass for autopilot flyttet, luker montert for rengjøring under dekk inne, forsterket og støpt fast styrekonsoll/toalett, ryddet i vannslanger og lagt vann fram til nytt kjøkken, kabling til plottere bygd om, bygd trinn opp til styreposisjon, drenering i laveste punkter på gulv inne, løftet toppen på svanehals for diesellufting, flyttet avfukter pluss en masse andre småting som ikke vises.

Inne gjenstår montering av skjermer, noen skuffer, stable på plass utstyr, montere plottere, og montere litt elektronikk. +++

Utvendig skal båten vaskes og poleres. Det skal skjæres to 20-30 cm hull i bunnen og støpes fast utstyr.

 

Steinar