Påmelding Jyske rev og Limfjorden

Vi går fredag 3/11, 10/11 eller 17/11 alt etter værmelding.

Fra Høllen fredag  ca 0800, vrakdykk nord av Hanstholm eller på Jyske rev og ankomst Limfjorden utpå dagen.

Nattdykk fredag og morradykk lørdag etter hummer.

Retur med dykk på Jyske rev eller Hanstholm lørdag. Kort fiskestopp og hjemme igjen lørdag ettermiddag. Pris er selvkost for båt/diesel, 130 kr dansk fiskeavgift og mat mm.

Max 6 om bord, og tre plasser er booket. Resterende plasser etter påmeldingsrekkefølge.

Kun aktive medlemmer.

Påmelding til steinarkrøllalfatekmek.no med angivelse av hvilke helger som evt er aktuelt for deg.

Hvis det er aktuelt med bare hummerfiske (ferge ned og opp) skriver du det.

 

Steinar

Reklamer

Hummertur til Danmark

I Limfjorden og på stenbankene utfor kysten i Danmark er det svært mye hummer, og dykker har lov å plukke hvis man løser fiskelisens til 130 kroner.

Jeg og Karl har lyst på en tur og det finnes to alternativer,

Dykkerbåten fra Søgne fredag morgen, Vrakdykk utfor Danmark på dagen, hummerdykk i Limfjorden på kvelden, Hummerdykk i Limfjorden på morgenen og vrakdykk utfor kysten på hjemveien.

Om man går inn og ut på vestsiden eller om man vil besøke vrak på østsiden og gå igjennom kommer litt an på været mm. Hvis noen ønsker bare Hummerdykk eller bare ett vrakdykk kan vi sende noen med bil på ferga ned fredag formiddag og ferge opp lørdag ettermiddag.

Neste alternativ er å ta med lettbåt(er) på ferga og bare dykke hummer fra lettbåt.

Overnatting i sommerhus el.

 

Vi møtes på klubben i kveld søndag  kl 19 for å diskutere alternativer og hvem som vil være med og hvilke av de tre neste helgene som er aktuelle.

Kostpris for å kjøre båten ned og opp igjen vil være  5-8 000 kr.

Steinar

Søgneelva 5/11

Det blir stor ryddeaksjon i Søgneelva (den som går langs E18 og til Åros) Søndag 5/11 kl 12-16.

Mange lag og foreninger samt en del bedrifter deltar, og vi regner med mellom 100 og 200 deltakere i tillegg til bønder med traktorer og lignende.

Dykkerklubben er bedt om å stille med dykkere til å stroppe rundballer og lignende som man ikke får tak i fra overflaten. Dette er ikke en del av ryddeavtalen med Dykkerforbundet, men det er trivelig hvis noen har tid og lyst. Gi beskjed til Karl hvis dere stiller med dykkerutstyr.

Oppmøte på landbruksskolen ca 1130.

Frivillige som ikke dykker er selvsagt også velkommen, og vi regner med at det blir et fellesmåltid etterpå.

Referat fra styremøte 29.08.17

Styremøte 29.08.17

Tilstede fra Styret: Karl, Steinar, Svein Ove, Tom Erik

Tilstede medlem: Oddvar

 

Sak 1: Båter

  • Oddvar har gjort en kjempejobb med rengjøring av lettbåt. Denne ligger nå på plassen og er klar til bruk
  • Snorkel 3. Det er bestilt ny spylepumpe med større kapasitet enn den gamle, det er også kjøpt inn ekstra lensepumpe til maskinrom for å ta vannet som den originale pumpen ikke får opp. I tillegg så er det også kjøpt inn alarm som skal informere om at lensepumpe går.
  • Det ble diskutert om vi skal gå til innkjøp av nytt trimflaps system med automatisk korrigering for krengning. Innkjøp for ett slik system er ca. 15 – 20000 + montering.

Det er sjekket ut 2 systemer. Volvo og Zipwake. Prismessig så er disse nesten like men Zipwake ser best ut. Karl er i dialog med importør.

Styret gir fullmakt til innkjøp av auto trimflaps system.

Sak 2: Ryddedugnad

Vi planlegger for høstens ryddedugnad i slutten av September. Vi planlegger for å rydde i Lunde elva. Det gjenstår ett lite stykke som vi ikke fikk ryddet i fjor høst. Karl sjekker med Lunde velforening om vi skal inngå ett samarbeid tilsvarende det vi hadde i fjor høst når vi ryddet elven. Før ryddingen så vil vi kjøpe inn store «baljer» for å samle søppelet oppi slik att ikke båtene blir like tilgriset som i fjor.

Sak 3: Teineaksjon

Vi fortsetter med å hente opp redskap og skrive rapporter. Det er viktig at kvaliteten på rapportene er gode.

Sak 4: Plastvrak

Se innlegg på hjemmeside angående rydding av plastvrak. Vi har nå funnet og merket opp 8 vrak. 3 småbåter i Søgne skjærgården, 1 21 fot båt på Fagerholt, 3 småbåter og 1 «Sjekte» på hånes. I tillegg så har det kommet inn flere tips som vi sjekker opp…

Sak 5: Dugnad, servering på kommunens sommerfest

Det er Steinar som er leder fra klubben på denne dugnaden. Vi trenger frivillige til å være med. Se innlegg på hjemmeside og meld fra til Steinar de som kan være med å bidra.

Sak 6: Vann på kai ved Dykkerbåt

Tom Erik jobber mot kommunen, brannvesenet og rutebåten om å få satt opp en vannpost på kai ved dykkerbåt slik at vi kan spyle utstyr/Båt etter dykketurer. Det ser foreløpig positivt ut…

Sak 7: Hjertestarterkurs

Tom Erik vil holde kurs for de som er interesserte. Vi har hjertestarter om bord i Snorkel og oppfordrer derfor alle til å være med på kurs slik at vi vet hvordan den skal brukes dersom det blir behov. Invitasjon til kurs kommer via nettside og facebook.

Sak 8: Klubbtøy

  • Vår «Nye» bankforbindelse Søgne og Greipstad sparebank har sponset oss med midler til innkjøp av T-Skjorter og hettegensere med SDK og Bankens logo. Disse er nå ankommet og de som stiller på dugnaden med kommunens sommerfest vil få T-skjorte utdelt.
  • Det er kommet inn forslag om innkjøp av litt dyrere kvalitets jakker med klubbens logo. Tom Erik sjekker hva som kan leveres og hva prisen blir. Dersom interessen er stor så vil det bli satt opp individuelle bestillinger hvor interesserte medlemmer spesifiserer størrelse og type.

Sak 9: Mcash/Vipps

Mcash er nå utgått og erstattet med Vipps. Betaling til klubben gjøres nå via Vipps til Søgne Dykkerklubb. Vi ønsker i framtiden å unngå bruk av kontanter og fakturaliste. Anbefaler derfor alle å bruke vipps. Dersom noen på dykketur fortsatt ønsker å betale med kontanter så kan muligens båtfører ta imot betaling for så å vippse dette inn til klubben.

Sak 10: Bank

Som de fleste har fått med seg så har vi byttet fra SR bang til Søgne og Greipstad Sparebank. Vi er veldig fornøyd med vår nye bankforbindelse.

Fakturering:  Vi bruker nå idrettens system for faktureringer. Her har det vært en del startproblemer. Vi prøver å få bedre opplæring før vi eventuelt går tilbake til «medlemsnett»

Sak 11: Klubbtur

Det er planlagt klubbtur sammen med Arendal dykkerklubb til Lindesnes 13 – 15 Oktober. Se innlegg og invitasjon på Facebook. Håper menge stiller. Det blir mulighet for overnatting eller bare «Dagsbesøk». Ordinært søndagsdykk denne helgen utgår.

Sak 12: Årsmøte

Årsmøtedato settes til 15 Februar 2018. Agenda er gjennomgang av saker i henhold til loven. Andre saker som ønskes behandles må oversendes styret innen 01.02.18

Sak 13: Sponsor

Søgne og Greipstad Sparebank har sponset oss med penger til innkjøp av klubbtøy med bankens logo.

Vi har god plass til «Reklame» på dykkerbåten og tror kanskje dette kan være interessant for firmaer fordi vi gjør en bra jobb for miljøet med rydding av spøkelsesredskap og søppel. Tom Erik sjekker om det er firmaer som er interessert i å støtte oss videre med jobben vi gjør.

Sak 14: Kompressoranlegg

Kompressoransvarlig kjøper inn deler vi trenger for å få flaskebanken operativ. Karl legger opp ny 230V uttak til kompressor med temperaturvakt og med tidsur for å stoppe kompressor etter 2 timer drift.

 

-Karl-

Rydding av plastvrak

Kristiansand dykkerklubb har på vegne av KDK, SDK, padda og Høvåg dykkerklubber søkt om midler til å fjerne plastvrak. Søknad er innvilget så nå gjenstår bare jobben med å finne og fjerne vrak. Planen er å først lokalisere og dokumentere vrakene. Etterpå planlegges heving og levering til gjennvinning. Er det noen som kjenner til noen plastvrak?

Vi er interessert i alt fra småjoller til store plastbåter.

Dersom noen har info om «vrak», kontakt Karl eller Steinar.

-Karl-