Smittevern 3/1-21


Båtansvarlig Steinar, Sikkerhetsansvarlig Øystein og Formann Karl har gått igjennom de nye smittevernforskriftene av 3/1-21.

Konklusjonen blir som følger inntil videre;

Bruk av båten tillates bare med en båtfører som holder seg inne og max 2 personer på dekk som aldri skal inn i båten.

Planlagte arrangement avlyses i spond og evt turer må settes opp på nytt med ny påmelding som vil ha max antall 3 prs.

Markeringen på Flekkerøy tirsdag 5/1 utsettes.

Årsmøte blir som planlagt, men det kan hende det blir helt digitalt – evt at 2-3 møteledere samles og resten blir digitalt.

Det er strenge krav, men alternativet er å stenge helt. Det er tross alt bare en hobby vi holder på med, og vi håper det snart normaliserer seg.

Steinar

Tilsagn om støtte til Søgne Dykkerklubb

Tilsagn om støtte fra Sør-fondet – gaver til allmennyttige formål

Sparebanken Sør har ønske om å bidra til vekst og utvikling i landsdelen. Det betyr at vi er en betydelig bidragsyter til mangfoldet av idrett, kompetanse og kulturaktiviteter i de lokalsamfunn der vi har kontorer.

Søknaden er nå behandlet, og vi har den gleden av å meddele at det er bevilget kr 20.000,- til oppgradering av utstyr i dykkerbåt.

Søgne dykkerklubb har installert utstyr for å måle opp objekter mm på bunnen

 

Søgne dykkerklubb har installert utstyr for å måle opp objekter mm på bunnen.

Forsvaret har nokså strenge begrensninger på hva som tillates å måle opp. Vi har fått tillatelse til å måle opp ca 20 skipsvrak og oppmålingene vil inngå som en del av dokumentasjonen hos Marint Museum.

Disse vrakene har vi også fått tillatelse til å publisere oppmålinger fra.

Vi er usikre på hvordan, men det er aktuelt å legge opplysningene inn i kulturminnesok.no  Det er en database tilgjengelig for alle som viser de aller fleste registrerte kulturminner.

Noe vil også komme ut på youtubekanalen (https://www.youtube.com/channel/UCEmYU9r46A5HWygO4N3hyJg) og her på nettsiden etterhvert.

SDK og Korona

Vi har hatt utfordringer, men nå begynner det å lette litt.

For båten betyr det at vi kan være 6 om bord og fortsatt opprettholde pålagt avstand på en meter. 4 skal være ute og 2 til 3 inne. Bare oppsatt båtfører skal røre ratt, kjøkkenutstyr og lignende, og man må avtale på forhånd hvem som skal være ute og inne. Brukere av toalett vasker dette med sprit etter hver bruk.

Hvis man er 5 dykkere pluss båtfører betyr det at 4 er på dekk og en pulje går i vannet før femtemann går på dekk.

I praksis betyr det også at man kler av/på drakt på land slik at ikke alle skal inn i båten for å skifte eller lagre tørt tøy og utstyr.

I kompressorrommet betyr det ikke mer enn ett menneske inne.

For både båt, kompressorrom og klubbhus vaskes alle flater man tar i med sprit før bruk av utstyret. Spritflasker og vaskekluter utplassert.

Båtførere får en utvidet instruks om handling ved smitte osv ihht dykkerforbundets regler.

Spond settes opp med maks 6 påmeldte. En av disse skal være båtføreren, og medlemmer har førsterett på plasser ombord hvis de melder seg på 12 timer før turen.

For regler om bruk av nytt teknisk utstyr mm innkalles det til styremøte torsdag 14/5 kl 19 på klubben. Styremøtene er normalt åpne for alle, men pga avstandsregler er det ikke sikkert det er plass til flere enn styret denne gangen.

Steinar