Møtereferat 15.02-18

Møtereferat

Reklamer

Førstehjelp 8/3

Tom Erik byr på oppfriskning av kunnskaper innen livreddende førstehjelp og bruk av hjertestarter på Rødekors-huset på Lunde. Åpent for alle medlemmer.

Oppmøte 8/3 kl 18.

Styret.

Arbeidstilsynet på besøk

Etter plastbåtaksjonen ble det en del oppmerksomhet omkring dykkerklubbene i distriktet og spørsmål om klubbene drev med ulovlig arbeidsdykking. Klubbene hadde på forhånd diskutert problematikken grundig og leid inn et firma til de delene av aksjonen som kanskje kunne komme i berøring med arbeidsmiljøloven som arbeidsdykking. Etter tips og i forbindelse med at arbeidstilsynet nå vil skjerpe inn på reglene omkring arbeidsdykking varslet de tilsyn med Søgne og Kristiansand Dykkerklubber.

Etter en lengre prat og gjennomgang av arbeidsfordeling, dokumentasjon osv fikk de forståelse av hvordan dykkerklubbene drives og hvordan den spesifikke aksjonen ble organisert. Det var trivelige folk, og de virket genuint interessert i å forstå hva som skjer i dykkerklubbene for å avklare om vi kommer inn under reglene i arbeidsmiljøloven i denne eller andre aksjoner.

De skal gå igjennom tilsynet og dokumenter med jurister, så får vi tilbakemelding etter hvert. Det hørtes imidlertid ut som om de var fornøyd med måten vi driver på, måten vi vurderer regler rundt arbeidsdykking og klubbene generelt.

Vi ser fram til tilbakemeldingen fra tilsynet som kanskje vil avklare gråsoner for oss.

Steinar

ROV til Søgne Dykkerklubb?

Etter diverse innspill er noen begynt å diskutere innkjøp av ROV, og det vil bli sak på årsmøte.

Vi ser for oss en ROV med nøyaktig posisjoneringssystem, autoheading og autodybde slik at vi får slepestrek etter ROV i kartet. Da er det mye lettere å bruke den i søk.

Aktuell bruk er søk etter plastvrak for en ny vrakaksjon, søk etter skipsvrak, søk og heving av spøkelsesredskaper mm.

Vi har også diskutert med Røde kors, og det kan være aktuelt å sette en evt ROV inn i beredskap for søk over hele Sørlandet.

Det har vært en ekspedisjon til demo i Stavanger, og aktuell maskin er antakelig denne med autoheading, klo og posisjonering;

Posisjoneringssystemet kan også bygges ut slik at vi får dykkere opp på kartet i sanntid.

http://www.videoray.no/pro-4-oversikt.html

Den er svært kostbar, men vi søker diverse myndigheter, plastretur, kommune, banken vår m fl om støtte slik at aktuell utgift for klubben vil være 180 000 kr pluss kursing.

Det presiseres at det er jeg og noen til som foreslår dette til årsmøtet, det er ikke avgjort på noen måte.

Steinar

Nytt funn

Dagen i dag var nydelig med flatt hav, solskinn og svært gode forhold for Sonar.

Jeg har den siste uken arbeidet sammen med Frode som man kan se i aksjon på båten til høyre for havaristen når den synker.

Han noterte posisjonen, og i dag tror vi at vi fant den ca 70 m fra posisjonen.

Goldfish 21.

Blir antakelig en tur ut og kikke i romjula.

Steinar

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/kronprinsparet/her-kommer-kronprinsen-til-unnsetning/a/10044127/