Vrakdykkerkurs i regi av Swedtech Diving

Hei SDK medlemmer
Noen av klubbens medlemmer har meldt sin interesse for vrakdykker kurs i regi av Swedtech Diving.
Se link for detaljer rundt kurset:
Dette kurset blir i år avholdt ved flere anledninger i Narvik.
Narvik har et av verdens tetteste ansamlinger av forlis fra 2 verdenskrig, noe som byr på utrolig mye spennende vrakdykking.
Hvis det er mange interesserte, så kan kurset eventuelt holdes i Kristiansand, for medlemmer av SDK, dersom reisen til Narvik ikke er mulig.
Kurset holdes på flere forskjellige nivåer, og tilpasses elevens ferdighetsnivå.
Er du interessert i vrakdykking,
ja da er dette noe deg 😁
Meld din interesse til:
Mvh Øystein Karlsen.

Båten i drift igjen!

Ny motor og drev er montert, motorrommet ryddet og malt, div oppgraderinger, ny rekke, polert båt mm. Takk til alle for stor innsats med en spesiell takk til Oddvar og Karl som har bodd i båten lenge nå.

Båten har stått i oppvarmet vaskehall hos Verdal og Trysnes, og Søgne motorservise har bistått oss når det har vært ønskelig. Takker!

Prøvekjøringen i dag viste oss en båt som går 29 knop med god last, ligger stabilt i vannet og lager gromlyd.

Båtførere som skal bruke båten må ha ny opplæring ettersom det er nokså mange endringer. Regner med at vi begynner på det i slutten av neste uke.

http://www.n247.no/?nyhet=5329&tittel=Teinedykk_ga_ny_motor

Steinar

Status dykkerbåt

Status dykkerbåt: motor er i båten, nye motorfester montert. Gjenstår oppretting og tilkobling av vann, diesel og styring. Instrumentpanel og motorstyring fedig koblet. Planen for imorgen er å rette opp motor, montere drev og koble ferdig. Dersom noen har lyst til å bidra så er de velkommen. Trenger også rydding og stoffing.

 

Handlingsplan 2017

Handlingsplan 2017 Søgne Dykkerklubb

Søgne dykkerklubb er veldrevet og har en ryddig og god økonomisk situasjon. Dette selv om vi har hatt store utgifter til kompressoranlegg og ny båtmotor i 2016. Vi satser på å få solgt den gamle motoren fra dykkerbåten når båtsesongen nærmer seg.

Vi holder i disse dager på med å bytte bankforbindelse. Vår «Nye» bank blir Søgne og Greipstad Sparebank.

Vi flytter også medlemsregister fra SR bank og over til idrettsforbundets system «Klubb Admin»

Vi har ingen sponsor, det hadde vært bra om vi klarte å få oss en sponsor i løpet av dette året. Klubben er ofte i media med positive saker. Dette bør være interessant for eventuell sponsor.

Vi viderefører våre sosiale dykk hver søndag 10:00, men det settes ikke opp faste båtførere i fellesferien. Vi starter opp ordinære klubbdykk første søndagen i Mars. I tillegg så vil vi fortsette med å sette opp klubbdykk som annonseres på klubbens facebook side og hjemmeside.

Vi har ny web ansvarlig?? og må prøve å bruke nettsiden mere aktivt.

Klubben vil også i år satse på opprydding av søppel og Spøkelsesredskap under vann. Norges Dykkerforbund vil støtte oss økonomisk for å utføre dette.

Vi planlegger for 2 ryddedugnader tilsvarende de vi hadde i 2016. Det er fortsatt søppel igjen i Høllehavna og Lunde elva, men dersom noen har forslag til alternative plasser så kan dette vurderes.

Ryddeaksjonen med å ta opp spøkelsesredskap gir oss en god inntekt. Vi fortsetter med å rydde også i 2017. Klarer vi totalt 600 fram til utgangen av 2017?

Vi har utdannet 1 CMAS Fridykker instruktør i klubben og planlegger å gjennomføre 2 fridykkerkurs i 2017. Først ett kurs for «voksne» fridykkere. Og ett kurs for barn senere når det blir litt varmere i vannet.
Oppfordrer medlemmer som vurdere å ha med barn eller barnebarn på kurs 2 til å være med på første kurs.
De som er interessert i kurs kan kontakte Karl.
Dersom vi ikke har nok kursdeltagere i klubben så åpner vi for ikke medlemmer og satser på at disse blir med i klubben.

Vi vil prøve å legge opp til i alle fall 1 dykkersamling med hovedfokus på å ha med familier og barn.
Forslag: Leie hytter i Stolkilen og arrangere dykkehelg. (Mai?) Dato bør settes tidligst mulig…

Vi ser på muligheten for også i år arrangere dykkertur til Lindesnes og muligens andre dykkemål. Her oppfordrer vi klubbens medlemmer til å ta initiativ.

For ytterligere bedring av miljøet ønsker vi flere medlemskvelder på klubbhuset. Vi har kjøpt inn prosjektør for dykkerrelaterte filmer, og diskuterer aktuelle temaer for medlemskvelder. Medlemmer oppfordres til å ta initiativ til slike medlemskvelder.

Vi vil også arrangere et førstehjelpskurs og hjertestarter kurs i løpet av første halvår.

Vi vil også oppfordre de av våre medlemmer som har familie om også å melde inn barna.

For SDK
Karl Klungland

Årsmøte 27.Februar 2017

Åpning av årsmøtet v/Karl Klungland
Valg av dirigent – Tom Erik
Valg av referent – Karl Klungland
Godkjenning av innkalling – godkjent
Godkjenning av de stemmeberettigede – 16 stk
Valg av tellekorps – Peter og Irene
Valg av 2 for å signere protokoll – Oddvar og Kjell
Styrets beretning for 2016 – Gjennomgått og godkjent
Gjennomgang av regnskap for 2016 v/Tom Erik
Innkomne saker:
Ingen saker er meldt inn til styret
Gjennomgang av handlingsplan for 2017 – godkjent
Gjennomgang av budsjett for 2017 –
Budsjettet korrigeres ved at vi har fått tippemidler, post 3441 korrigeres til 115.000 og legge inn 7020 vedlikehold transport midler, ny rekke på båt økes med 10.000. Budsjettet for øvrig skal være i balanse, og korrigerende beløp skal være avsetning til fremtidige investeringer.

Valg: Ingen ønsker om skriftlig valg, valg skjer ved akklamasjon
Leder: Karl Klungland 2018
Nestleder: Tom Erik Dønnestad    Gjenvalgt til 2019
Styremedlem: Siri Kristoffersen    Gjenvalgt til 2019
Styremedlem: Thorvald Bergstøl     2018
Styremedlem: Arne Wathne     2018
Styremedlem: Kenneth Jensen     2018
Styremedlem/kasserer:     Svein Ove Aanesland 2019
Varamedlem:                 Steinar Monsen 2018
Varamedlem: Kjell Klungland     Gjenvalgt til 2018

Varamedlem: Cecilie Klungland    Valgt til 2018
Revisor: Steinar Monsen og Glenn Ivar Tønnessen
Båtansvarlig: Steinar Monsen
Kompressoransvarlig: Svein Ove Aanesland
Valgkomite:  Oddvar Larsen, Glenn Ivar Tønnessen
Kasserer: Svein Ove Aanesland
Bankansvarlig Tom Erik Dønnestad
Sikkerhetsansvarlig: Andreas Hansen
Web Ansvarlig: Trond Jarle Repvik

Møtet hevet 20:15

Årsmøte 27.02.2017

Årsmøtet avholdes i lokalene til Søgne Røde Kors på Lunde. Adresse: Leireveien 10

Møtet starter 19:00. Styret møter 18:30

Parkering: Det er begrensede parkeringsplasser utenfor lokalet. Alternativ parkering er ved bensinstasjon på Lunde.

Saksliste:

Årsmøte 27. Februar 2016

Lunde

 • Åpning av årsmøtet v/Karl Klungland
 • Valg av dirigent –
 • Valg av referent –
 • Godkjenning av innkalling –
 • Godkjenning av de stemmeberettigede –
 • Valg av tellekorps –
 • Valg av 2 for å signere protokoll –
 • Styrets beretning for 2016 –
 • Gjennomgang av regnskap for 2016
 • Innkomne saker:
 • Ingen saker er meldt inn til styret
 • Gjennomgang av handlingsplan for 2017
 • Gjennomgang av budsjett for 2017
 • Valg
 • Leder: Karl Klungland 2018
 • Nestleder: Tom Erik Dønnestad 2017
 • Styremedlem: Siri Kristoffersen 2017
 • Styremedlem: Maria Louise Try 2017
 • Styremedlem: Thorvald Bergstøl 2018
 • Styremedlem: Arne Wathne 2018
 • Styremedlem: Kenneth Jensen 2018
 • Varamedlem: Kjell Klungland 2017
 • Varamedlem: Svein Ove Aanesland 2017
 • Varamedlem: Steinar Monsen 2017

 

 • Revisor: Steinar Monsen og Arne Wathne
 • Båtansvarlig: Steinar Monsen
 • Kompressoransvarlig: Svein Ove Aanesland
 • Valgkomite:
 • Regnskap: Arne wathne
 • Kasserer: Siri Kristoffersen
 • Sikkerhetsansvarlig: Kenneth Jensen
 • Web Ansvarlig:

 

-Karl-