Styremøte 03.03.2016

Styremøte 03.03.16

 

Tilstede styret:

Karl, Svein Ove, Kennet, Siri, Thorvald, Arne, Steinar

 

Meldt forfall:

Tom Erik, Kjell, Maria

 

Medlemmer:

Jan Kristoffersen, Trond Jarle,

 

Sak 1, Handlingsplan:

Medlemskvelder, Oppfordrer medlemmer til å ta initiativ til filmkveld. Kennet sjekker opp om han har film som kan framvises.

Medlemskveld med gjennomgang av ny kompressor når denne er innstallert. Ansvarlig Svein Ove (Se sak 3)

Medlemskveld med gjennomgang av VHF pensum slik att medlemmer kan ta prøven på nett. Ansvarlig Steinar Monsen.  Steinar legger ut info om dette på nettside.(Torsdag 14.04.2016 Klokken 18:00 – 21:00)

 

Sak 2, Dykkeledere og båtførere:

Kennet redigerer planen med 2 nye båtførere. Planen publiseres på nettside når den er ferdig.

 

Sak 3, Status kompresserbu «Skade»:

Kompressor har gått i 4 døgn i strekk. Dette har ført til store ødeleggelser. Kompressor er totalt ødelagt, Skade på Scootre, Skade på Analysator og skader på andre ting som er lagret i rommet. Skadene er relatert til høy temperatur. Vi har hatt takstmann til å se på skadene og venter på tilbakemelding på om dette dekkes av vår forsikring.

Vi har fått tilbud på ny kompressor av samme type som vi har. Vi har også fått ett tilbud på en brukt Lenhardt & Wagner kompressor (Gått 400 timer) til samme pris som en ny Coltri Sub.

Estimert pris kompressor 90 000

Estimert pris scootere 40 000

Styret mener vi bør gå for brukt Lenhardt & Wagner kompressor.

Scootere sendes inn til service.

 

Sak 4, NM cup runde UV jakt?

Styret er positiv til å arrangere dette. Karl og Steinar ser på mulige lokaler for overnatting og arrangement.

Sak 5, Sponsoravtale:

Vi har mistet vår sponsoravtale med SR-Bank. Vi ser på muligheter for å finne ny sponsor

Sak 6, Forsikringer:

Vi har alle forsikringer i SR-Bank. Vi fortsetter med dette inntil videre. Vi har hatt ett veldig bra forhold til SR-Bank og bytter ikke forsikringer uten att vi eventuelt senere får en bedre avtale ett annet sted.

Sak 7, Innkjøp av fridykkerutstyr:

Kjell jobber med dette, var ikke tilstede på møte. Vi tar dette opp igjen på neste styremøte.

Sak 8, Annet:

Søknader:

Fridykkerutstyr for barn Norges Dykkerforbund, Los, IF…. Karl Sjekker

Søke NDF om midler til ny kompressor. Karl Sjekker

Søknad om kulturmidler er sendt

Reklamer