Innlegg i Fvn

SØGNE: – Vi reiser sjeldent ut på dykketur kun for å rydde, men vi kommer likevel alltid over spøkelsesredskaper som vi plukker med oss, sier Steinar Monsen i Søgne Dykkerklubb.

Åtte millioner tonn plast dumpes i havet hvert år, ifølge en rapport fra World Economic Forum. Majoriteten stammer fra landbaserte kilder. Data fra strandryddeaksjoner viser imidlertid at fiskere, både kommersielle og fritidsfiskere, er en sterk bidragsyter da de står for 37 prosent av avfallet på norske strender.

Steinar Monsen i Søgne Dykkerklubb: – På en vanlig dykkertur har vi på det meste funnet 30 spøkelsesredskaper, sier han.
Trond Jarle Repvik

Derfor har dykkere over hele landet det siste året deltatt i en nasjonal aksjon for å få kartlagt og ryddet havbunnen for spøkelsesredskaper.

Krabber har satt seg fast i et gammelt garn på havbunnen, som dykkere i Søgne dykkerklubb rydder opp.
Glenn Ivar Tønnessen

– Vi har kartlagt alt vi har ryddet, og siden desember 2015 har vi funnet over 600 tapte redskaper. Det meste stammer fra hobbyfiskere, hvorav hummerfiskeredskaper er det største problemet, sier Monsen.

– Kan ikke ha det sånn

Ifølge en forskningsrapport utført ved NTNU går det tapt over 33.000 garn i europeiske farvann hvert år. Anslag viser at over 100.000 sjøpattedyr, en million sjøfugl og et ukjent antall fisk dør årlig som følge av marin forsøpling, skal vi tro FNs miljøprogram.

https://ocacache-front.schibsted.tech/job.htm?sectionname=nyheter&carouselid=8

Forlatte teiner og garn funnet av dykkere i Søgne dykkerklubb.
Trond Jarle Repvik

– Fisk og dyr kan krype inn og sette seg fast i over ti år etter redskapene ble mistet. Det er en tragedie for dyrelivet i havet, og som dykkere kan vi ikke bare se på at det er sånn, sier Monsen videre.

Derfor har Søgne dykkerklubb besluttet å trappe opp ryddeaksjonen.

– Vi har i lenger tid søkt om midler til å kjøpe en miniubåt som kan gjøre det lettere å kartlegge søppel på havbunnen. Nå er vi endelig klar for å kjøpe den, og tror den kan gjøre en stor forskjell for ryddeaksjonen, sier Monsen videre.

Miniubåten «Videoray ROV» koster 830.000 kroner og finansieres av fylkeskommunen, kommunen, Grønt punkt, Miljøverndepartementet og flere private aktører i Søgne. Ubåten er utstyrt med posisjoneringsutstyr, kartsystem, filmkamera og en klo som kan plukke opp lettere fiskeredskaper.

Søgne dykkerklubbs nye miniubåt skal vises frem på den nasjonale strandryddedagen i Hellevika 5. mai: – Vi har også planer om å stille ubåten til disposisjon for Røde Kors som kan bruke den i leteaksjoner, sier Steinar Monsen i Søgne dykkerklubb.
Pressebilde BUVI AS VideoRay Norge

Fiskere rydder etter fiskere

Den statlige prøveordningen «Fishing for litter» har de siste årene gjort det mulig for fiskere å gratis levere avfallet de samler opp ved etablerte mottak.

Denne ordningen har regjeringen så langt ikke tilbudt på Sørlandet, noe som medførte at Kristiansand Havn for ett år siden etablerte et gratis mottak på Flekkerøy.

– Tidligere kostet det fiskerne å levere fra seg avfallet de fikk i garnet, og mye ble derfor kastet tilbake i sjøen, sier assisterende havnedirektør ved Kristiansand Havn, Thomas Granfeldt.

Bildet er fra Fædrelandsvennens arkiv. Fra venstre: Rekefiskerne Leif-Jarle Johansen og Thor Gunnar Martinsen.
Tore-Andre Baardsen (arkivfoto)

En av dem som benytter seg av ordningen er rekefiskeren Thor Gunnar Martinsen fra Flekkerøy.

– Før var tankegangen at det som synker er usynlig, men miljø har heldigvis fått større fokus blant fiskere. Det er viktig å feie for egen dør, så det jeg får i trålen tar jeg med meg opp på land, sier han.

Tapte fiskeredskaper er et problem for det marine livet over hele verden, ifølge en rapport utgitt av FNs miljøprogram.
Jacob Asher / NOIAA

Ingen gebyrer

Men fiskere er ikke den eneste maritime kilden som forsøpler. Shipping- og offshorebransjen bidrar også med last på avveie. Ifølge World Shipping Council går rundt 1700 containere tapt i internasjonale hav hvert år.

– Det er bra at de har et etablert mottak på land for å motiverer til opprydding, for vi får like mye søppel i garnet fra shipping og land, som fra vår egen virksomhet, sier Martinsen videre.

De siste årene har ingen skip i norsk farvann fått gebyr fra Sjøfartsdirektoratet for forsøpling. Det er vanskelig å finne ut hvem som er ansvarlig for avfall i havet.

Reklamer

Klubbdykk 29/4 med fridykk og pølser

På dette klubbdykket er familie og fridykkere spesielt velkommen. Vi legger til land et fint sted og griller litt, men regner med at det blir dybde nok for de som ønsker det.

Det skal være vindstille med sol og Steinar er dykkeleder.

Mandag kommer ROV, så tirsdag (fridag) pakkes den ut og prøvekjøres i klubbhuset/Høllen.

Steinar

Flyttet båt og vann på kaia

Etter en prat med ingeniørvesenet er nå dykkerbåten flyttet ei båtlengde innover på kaia for å unngå en ubrukelig båtplass mellom vår båt og brannbåten. Nå ligger båtene på hver sin side av en nødstige slik at den ikke blir blokkert.

Kommunen skal bygge om strømskapet og fjerne stolpene på kaia. I den sammenhengen må vi ikke legge teiner mm på kaia ei stund.

I forbindelse med ombyggingen får vi sette opp stolpe med vann rett ved båten. Vi skal selv stå for utgiftene og arbeidet, og jeg leter nå etter en stolpe som ikke fryser på vinteren.

Steinar