Rekke og motor på vei

Rekka på båten er delvis fjernet og det står noen skarpe kanter igjen- vær litt forsiktig hvis noen skal ut.. båten kan brukes som vanlig inntil videre.

Den nye rekka er ferdigbøyd, og landgangsport er ferdig. Gjenstår masse sammensveising samt syrevask og polering før den kan monteres ferdig.

Der også bøyd rør for å lage et lite trinn på plattingen for å lette ombordstigning med tungt utstyr. Skulle gjerne hatt to syrefaste strekkmetall på ca 40×40 cm. Noen som har?

Trond Jarle har demontert Garminplotteren og feilsøkt. Det viser seg at irr i nettverkskontakten i radaren antakelig har laget problemene vi har hatt. Det er nå bestilt ny kabel og kontakt inn til radaren.

Hvis ingen vil begynne før ser det ut for at vi begynner å demontere elanlegget på motoren midt i februar og tar ut motoreninstallasjonen rundt 25 februar. Da kommer Oddvar fra sjøen og kan bistå i monteringen. Når vi har plukket ut den gamle instrumenteringen mm kan vi montere det nye selv om vi ikke har byttet motor. Det må altså forventes at båten er ute av drift fra medio feb til medio mars.

Hvis noen ønsker å endre på innredningen og også gjøre arbeidet vil jeg gjerne høre det snarest mulig.

Steinar

Styggvær på vei

I forbindelse med at ekstremværet Urd kommer på besøk er dykkerklubben innrullert i kommunens kriseplan.

Det betyr at vi har båt, lysutstyr, dykkere og lense/slokkeutstyr samt førstehjelpsutstyr ( hjertestarter, båre, kunstig åndedrett med oksygen osv)klart for innsats på 8-10 minutters varsel det kommende døgnet. Aktuelle scenarier er syketransport, forlis, båter som synker, strømbrudd i skjærgården, flytebrygger som sliter seg osv.

Båten er flyttet på innsiden av hovedkaia ettersom vannet er meldt til å stå oppå kaia. Da er det fordelaktig at båten blåser ut fra kaia istedenfor oppå kaikanten.

 

God Jul!

Den gamle motoren er lagt ut for salg, og den nye står på lager og venter spent på å tjenestegjøre for oss noen år. Antar at det blir bytte i slutten av januar – fritt fram hvis noen vil begynne før.

Vi skal ha ny rekke på båten. Den nye rekka blir med ett rør 22 og ett rør 44 cm over glassfiberen, Rekka blir 8 cm lenger ut enn dagens rekke. Vi prøver å få til et utfellbart parti på ca 80 cm bredde midt på babord side slik at det står inn mot kaia som en liten landgang når vi skal laste om bord.  Under det nederste røret i hekken blir det satt på hemper for å klipse inn mindre flasker mm.

Vi regner da med at 6-8 flaskesett/pustemaskiner kan stå på rekka når vi drar på turer, og at vi derved får mer gulvplass, mindre løfting og bedre behandling av utstyret. Odin Monsen er hyrt inn for å gjøre bøye/sveisearbeidet ihht avtale med Karl.

Kanskje det blir et lite trinn på plattingen også for de som sliter med å komme over kanten bak med utstyret på.

Syrefaste rør ligger klar, men vi må finne Tig-utstyr og en liten rørbøyer. Noen som har i garasjen?

God jul fra Steinar og resten av styret!

Referat fra styremøte, Ekstraordinært Årsmøte og medlemsmøte 10.11.2016

Styremøte 10.11.2016

Tilstede styret: Karl, Arne, Kenneth, Svein Ove, Siri, Steinar

Meldt forfall: Steinar, Maria, Tom Erik

Medlemmer: Trond Jarle, Lukas, Andreas, Jan, Øystein, Atle, Oddvar, Tonny, Knut, Atle, Glenn Ivar

Sak 1, Ekstraordinært årsmøte

Frist for søknad av spillemidler til utstyr er 23. november. Søknad må leveres via SportsAdmin.

Tilbudet vi har fått på ny motor gjelder fram til 15.11.2016

Bør vi rengjøre motorrom på Snorkel og legge motor og drev ut for salg snarest? Kenneth organiserer dette.

Steinar finner fram historikk og årstall på Motor, Trond Jarle lager Finn Annonse.

Motor komplett averteres for 100 000. Styret gis fullmakt til å vurdere eventuelle bud.

Sak 2, Betaling med MCash

Dette er ennå ikke aktivert grunnet feil opplysninger om styrets sammensetning i brønnøysundregisteret. Tom Erik har fikset dette idag. Karl fullfører registreringen mot MCash

Sak 3, Lettbåt

Det er tid for å sette lettbåten på land da den ikke er i bruk på denne tiden. Er det noen som har mulighet til å assistere med en vask av båten? Vi kan låne båthenger som båten kan stå på i vinter. Er det noen av medlemmene våre som har en plass hvor båten kan lagres under tak?

Sak 4, Ryddeaksjoner 2016

Aksjoner er utført i henhold til avtale med NDF. Det gjenstår å sende inn rapporter til NDF. Fristen for dette er 15.11.2016. Karl sender rapportene.

Sak 5, Teineaksjon

Vi har til nå i høst ryddet opp 49 redskaper fra bunnen. Rapporter sendes fortløpende til NDF.

Sak 6, Medlemsnett:

Vi har SR bank sitt system, Idrettsforbundet har ett eget system. Vi ser på muligheten til å bytte i løpet av neste år. Tom Erik sjekker videre på dette.

Sak 7, Søknad spillemidler

Vi kan søke penger for oppgradering av kompressoranlegget og Kjøp av ny motor. Tom Erik og Karl utformer søknad innenfor fristen.

Annet?

 

Ekstraordinært Årsmøte.

Godkjenning av innkalling: Innkalling Godkjent

Valg av referent: Karl

Valg av Ordstyrer: Steinar

Valg av 2 personer til å underskrive referat: Atle og Svein Ove

Sak: Skal klubben kjøpe ny motor til Snorkel?

Pris ny Volve D4 300 hk komplett uten montering: 330 000.

Fratrekk moms: ca. 30 000

Salg av gammel motor komplett: 100 000

Søknad av støtte via tippemidler. Vi kan Max få 100 000 men ingen garanti.

Installasjon utføres av medlemmer av Klubben. Januar/februar?

Økonomi i klubben: Vi har per i dag ca. 470 000 i innskudd.

Avstemming: 17 av 17 stemmer for ny motor.

Underskrift Atle:

Underskrift Svein Ove:

Medlemsmøte:

Gjennomgang av rutiner på klubbdykk. Sikkerhetsreglene skal følges. Vi må bli flinkere til å planlegge dykkene i forkant av dykket. Dykkeleder SKAL være deltaker i planleggingen.

Gjennomgang av 2 nestenulykker.

Framvisning og demonstrasjon av JJ-Rebreather.

 

For styret

Karl Klungland