Naturvernforbundet på besøk

Før påske kom en kar med toget fra Oslo for å bli med på dykkertur. Det ble til en artikkel i naturvernforbundets blad. Se side 14-17.

 

Reklamer

Flyttet båt og vann på kaia

Etter en prat med ingeniørvesenet er nå dykkerbåten flyttet ei båtlengde innover på kaia for å unngå en ubrukelig båtplass mellom vår båt og brannbåten. Nå ligger båtene på hver sin side av en nødstige slik at den ikke blir blokkert.

Kommunen skal bygge om strømskapet og fjerne stolpene på kaia. I den sammenhengen må vi ikke legge teiner mm på kaia ei stund.

I forbindelse med ombyggingen får vi sette opp stolpe med vann rett ved båten. Vi skal selv stå for utgiftene og arbeidet, og jeg leter nå etter en stolpe som ikke fryser på vinteren.

Steinar

Tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet

Dykkerklubben ble meldt til arbeidstilsynet etter plastbåtaksjonen og de har hatt tilsyn med kontroll av prosedyrer, sikkerhetsvurderinger osv. De hadde en åpen holdning og viste oppriktig interesse for hva som skjer i sportsdykkermiljøet.

Ettersom det har vært mye diskusjon på sosiale medier og tilsynsresultatet har stor interesse for andre klubber som utfører rydding gjengir vi her hele tilsynsrapporten med unntak av formell tekst, adresser ol.

Steinar

Arbeidstilsynet kontrollerte om virksomheten jobber systematisk og forebyggende med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Tilsynet var ledd i ordinær oppfølging av virksomheter som utfører arbeid under vann/arbeidsdykking.

Oppsummering av tilsynet

Søgne dykkerklubb har 100 registrerte medlemmer og drives av frivillighet. Klubben har sammen med andre dykkerklubber gått sammen om å søke midler fra Miljøvernsdirektoratet for å merke og fjerne eierløse båter som ligger på havbunnen langs kysten i Agder.

I forkant av aksjonen planla dykkerklubben aktiviteten sammen med andre klubber og vurderte hva som kunne medføre risiko. Det ble bestemt å inngå en avtale med et arbeidsdykkerfirma som skulle påta seg jobben med å feste løfteinnretninger på båtene før heving. Det ble fortalt at klubbmedlemmene kun har merket båtene med GPS og ballonger og at dykkerklubben ikke har deltatt i stropping og heving av båtene.

I samtale med Arbeidstilsynet fremkom det at dykkerklubben også deltar i andre ryddeaksjoner. Da plukker medlemmene søppel i havneområdet, som flasker, mobiler, sykler, poser, dekk, handlevogner etc. ned til 2-5 meter. Ved ryddeaksjoner sperrer de av området og klubbmedlemmene dykker to og to sammen. De har også vakter på land. Det blir plassert bigbag- sekker på bund som de legger søppelet oppi. Sekkene blir senere hevet med lastebilkran uten at det her blir gjennomført noen dykkeaktivitet.

Dykkerklubben utfører også dugnad i flere elver i nærområdet sammen med andre frivillige organisasjoner. Det blir ryddet søppel langs land og på grunt vann. Søppelet er av mindre størrelse.

På bakgrunn av den informasjon Arbeidstilsynet fikk på tilsynet vurderer vi at dykkerklubben helhetsvurderer aktivitetene og gjør konkrete vurderinger fra aksjon til aksjon. På bakgrunn av en risikovurdering har dykkerklubben vurdert hva som kunne medføre risiko for dykkerne, som stropping og heving av båter, og hva som ikke medfører risiko, som plukking av lettere søppel i havneområdet.

Grensen mellom arbeidsdykking og frivillig innsats er vanskelig å trekke. En foreløpig vurdering fra Arbeidstilsynet er at risikoen med å finne og merke eierløse båter ikke trenger å være så stor (vi forutsetter at sportsdykkerne ikke deltar i hevingen). Men risikoen ved dykkingen må også i fremtiden vurderes konkret i forhold til de ulike dykkeoperasjoner. For eksempel kan opprydding i havnebasseng og elver også være farlig f.eks. ved forurensning på bunnen, avløp, dårlig sikt, muligheter for å sette seg fast, at man går under kaier o.l. Ved risiko må dykkerklubben vurdere å leie inn arbeidsdykkere.

Arbeidstilsynet mener at det ikke er grunn til å gi dere varsel om pålegg for de temaene vi gikk gjennom.

Fra fylkeskommunens hjemmeside

Fylkeskommunen med å finansiere ubåt til å rydde avfall i sjøen

Søgne Dykkerklubb har søkt Vest-Agder fylkeskommune om 45 000 kroner til å finansiere en fjernstyrt undervannsbåt av typen «Videoray ROV». Den skal benyttes i arbeidet med å rydde avfall i sjøen. De siste årene har dykkerklubben i Dykkerforbundets regi deltatt aktivt i rydding av marint avfall. Hovedutvalg for samferdsel, arael og miljø har enstemmig besluttet at fylkeskommunen skal bidra med det beløpet dykkerklubben har søkt om.

Søgne dykkerklubb ønsker  å utvide ryddeaktiviteten og ser etter nye satsingsområder for å finne flere plastvrak og fiskeredskaper. Til dette vil klubben gå til anskaffelse av en fjernstyrt undervannsbåt.

Søgne dykkerklubb er engasjert i flere ryddeprosjekter og har blant annet hentet opp 564 fiskeredskaper, såkalte «spøkelsesredskaper», startet fire ryddeaksjoner i Lundeelva og Høllen, samt deltatt i ryddeaksjon i Søgneelva. I tillegg har Søgne dykkerklubb samarbeidet med tre andre dykkerklubber for å fjerne plastvrak fra sjøen. Etter denne ryddeaksjonen ble cirka.ti  tonn avfall og 40 m3 knust glassfiber fra 16 båtvrak levert til gjenvinning.

En «Videoray ROV» med nøyaktig posisjoneringsutstyr, kartsystem og filmkamera vil kunne lokalisere avfall effektivt. Fartøyet er utstyrt med en klo som kan plukke opp lettere fiskeredskaper.

Med en undervannsbåt vil dykkerklubben kunne utvide søket etter marint avfall i områder hvor de i dag ikke har rekkevidde, både dypere og lenger til havs.  Klubben mener de kan få opp store mengder fiskeredskaper og plastbåter. Muligheten for å kunne gjennomføre en nøyaktig posisjonering av avfall gir også muligheter for å registrere avfallet for videre å gjennomføre en planlagt henteaksjon. Søgne Dykkerklubb har i den forbindelse vært i kontakt med fiskeflåten ang. lokalisering av et større antall tråler og store garnlenker som ligger igjen på havbunnen mellom kysten av Norge og grensen til Danmark. Ubåten vil kunne søke opp og gi nøyaktige posisjoner slik at kystverket kan plukke opp det registrerte avfallet under sine aksjoner.

Klubben ønsker også å stille fartøyet til disposisjon for andre organisasjoner som kan ha nytte av båten. Blant annet er Røde kors svært positive og signaliserer at de ønsker å benytte fartøyet i leteaksjoner etter savnede personer. De vil også delta i søk etter marint avfall som øvelse til søk etter savnede personer.