Referat fra styremøte, Ekstraordinært Årsmøte og medlemsmøte 10.11.2016

Styremøte 10.11.2016

Tilstede styret: Karl, Arne, Kenneth, Svein Ove, Siri, Steinar

Meldt forfall: Steinar, Maria, Tom Erik

Medlemmer: Trond Jarle, Lukas, Andreas, Jan, Øystein, Atle, Oddvar, Tonny, Knut, Atle, Glenn Ivar

Sak 1, Ekstraordinært årsmøte

Frist for søknad av spillemidler til utstyr er 23. november. Søknad må leveres via SportsAdmin.

Tilbudet vi har fått på ny motor gjelder fram til 15.11.2016

Bør vi rengjøre motorrom på Snorkel og legge motor og drev ut for salg snarest? Kenneth organiserer dette.

Steinar finner fram historikk og årstall på Motor, Trond Jarle lager Finn Annonse.

Motor komplett averteres for 100 000. Styret gis fullmakt til å vurdere eventuelle bud.

Sak 2, Betaling med MCash

Dette er ennå ikke aktivert grunnet feil opplysninger om styrets sammensetning i brønnøysundregisteret. Tom Erik har fikset dette idag. Karl fullfører registreringen mot MCash

Sak 3, Lettbåt

Det er tid for å sette lettbåten på land da den ikke er i bruk på denne tiden. Er det noen som har mulighet til å assistere med en vask av båten? Vi kan låne båthenger som båten kan stå på i vinter. Er det noen av medlemmene våre som har en plass hvor båten kan lagres under tak?

Sak 4, Ryddeaksjoner 2016

Aksjoner er utført i henhold til avtale med NDF. Det gjenstår å sende inn rapporter til NDF. Fristen for dette er 15.11.2016. Karl sender rapportene.

Sak 5, Teineaksjon

Vi har til nå i høst ryddet opp 49 redskaper fra bunnen. Rapporter sendes fortløpende til NDF.

Sak 6, Medlemsnett:

Vi har SR bank sitt system, Idrettsforbundet har ett eget system. Vi ser på muligheten til å bytte i løpet av neste år. Tom Erik sjekker videre på dette.

Sak 7, Søknad spillemidler

Vi kan søke penger for oppgradering av kompressoranlegget og Kjøp av ny motor. Tom Erik og Karl utformer søknad innenfor fristen.

Annet?

 

Ekstraordinært Årsmøte.

Godkjenning av innkalling: Innkalling Godkjent

Valg av referent: Karl

Valg av Ordstyrer: Steinar

Valg av 2 personer til å underskrive referat: Atle og Svein Ove

Sak: Skal klubben kjøpe ny motor til Snorkel?

Pris ny Volve D4 300 hk komplett uten montering: 330 000.

Fratrekk moms: ca. 30 000

Salg av gammel motor komplett: 100 000

Søknad av støtte via tippemidler. Vi kan Max få 100 000 men ingen garanti.

Installasjon utføres av medlemmer av Klubben. Januar/februar?

Økonomi i klubben: Vi har per i dag ca. 470 000 i innskudd.

Avstemming: 17 av 17 stemmer for ny motor.

Underskrift Atle:

Underskrift Svein Ove:

Medlemsmøte:

Gjennomgang av rutiner på klubbdykk. Sikkerhetsreglene skal følges. Vi må bli flinkere til å planlegge dykkene i forkant av dykket. Dykkeleder SKAL være deltaker i planleggingen.

Gjennomgang av 2 nestenulykker.

Framvisning og demonstrasjon av JJ-Rebreather.

 

For styret

Karl Klungland

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstraordinært årsmøte.

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte torsdag 10 november 2016 kl 1830 på klubbhuset. Styret møter kl 18.

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte etter ønske fra styremedlemmer ihht. loven.

Sak til årsmøtet; Volvo har en kampanje for salg av nye motorer med drev ut november. Medregnet salg av 13 år gammel motor med nesten nytt drev, mva kompensasjon, støtte fra forbundet og lignende blir kostnaden anslått til rundt 140 000 kroner netto.

Vi får da komplett ny 300 hk motor med nytt drev, elektronikk og elektrisk gir. Installasjonen gjør vi selv.

Den gamle motoren er gått nesten 4000 timer og driftssikkerheten går naturligvis ned med alderen. I tillegg sliter den tungt når vi laster dykkere og utstyr.

Styremedlemmenes forslag som det skal stemmes over er;

SDK kjøper og installerer ny volvo 300 hk motor med drev og selger den gamle.

Etter møtet – ca kl 19 – blir det først en kort brifing om rebreatere og muligheter/farer med disse. Deretter blir det kaffe og gjennomgang av nestenulykker.

 

Steinar

Matfest 29/10

Lørdag 29/10  går vi på sjøen og henter sjømat på formiddagen.

Maten tilbereder de som er interessert på Seilmakerstua i Høllen vest, og utover kvelden feirer vi at det er blitt høst igjen.

Vi må ha litt tilbehør til sjømaten, dessert, festlokale osv., så vi setter en egenandel på 100 kr pr prs som innbetales til kto  3126 22 94997 før festen. Påmelding sendes dykking@tekmek.no

Steinar

Gamle UV-scootere solgt

Solgt til Karl 16/10 ettersom han var den eneste som viste interesse.

Vi rydder til vinteren og selger det to varmeskadede undervannscooterene slik de står til medlemmer som er innmeldt før dette innlegget.

Salgspris 5000 kr pr stk. Interesserte må gi beskjed til Steinar senest 16/10 før klubbdykket, så foretar vi evt loddtrekning på dykkerturen mellom de interesserte.

Steinar

Båtnytt og Dykk 9/10

Jeg er båtfører i morra og har tenkt at vi først går til området utenfor Trysfjorden for ordinært dykk og etpar fridykkere i vannet.

På hjemturen stopper vi i Høllefjorden og leter etter hummer mindre enn 10 cm. Det er aldri funnet hummer mellom 4 og 10 cm. På plassen vi skal lete ligger det også et ukjent vrak på svært grunt vann.

Båten har fått ny impellerpumpe da den gamle var slitt. I tillegg er endel saltvannsslanger, eksosbelg mm byttet og oljekjøleren er åpnet og rengjort.

På begge varmeapparatene inne ( motorvarme, ikke eber) er nå kjølvannskretsen seriekoblet. Det betyr at det kommer skikkelig varm luft i vinduet nesten med en gang. Det ble nytt trappetrinn over varmeren rett innenfor døra, så nå kan vinteren bare komme.

Enkelte har snakket om å bygge om innredningen slik at det blir mer sitteplass og åpent i kabinen. Det er mange timer arbeid, men hvis etpar stykker vil påta seg å gjøre jobben i løpet av relativt kort tid kan vi sikkert gjøre det. Forutsetningen må være at det blir både solid, praktisk og litt estetisk ok. Kanskje et prosjekt for januar og februar hvis noen kjenner det kribler i snekkerfingrene?

Ny motor diskuteres også. Når vi trekker av de tilsuddene og mva-kompensasjonen det er reelt å få vil ny 300 hk volvo ( 200 hk nå) med nytt drev komme oss på ca 270 000 kroner. Da kan vi selge den gamle og salgspris blir tippet fra 100 til 150 000. Dvs 170 000 for ny motor hvis vi gjør installasjonen selv. Motoren vi har nå er gått 3700 timer. Toppen er overhalt, starter, ferskvannskjøler og impellerpumpe er byttet. Drevet er nesten nytt.

Steinar