Klubbfest med feiring av mange vellykkede dugnader Fredag 28. desember kl. 19:00

Vi inviterer klubbens medlemer med følge og andre som har hjulpet oss på dugnader til en liten fest.
Vi samles i Søgne & Greipstad Sparebanks lokaler, Rådhusvn39(Tangvall). Fredag 28. desember kl. 19:00

Vi serverer Pizza og passende drikke

Si ifra om du/dere kommer innen 2.juledag. Sms Jan på 95063108 eller på arrangementet på Facebook.

Reklamer

Rov

Ettersom vi ikke har fått rov til å fungere slik vi ønsket har vi gjort en avtale med leverandør om tilbakelevering av maskinen.

Vi takker leverandøren for en ryddig avtale omkring dette.

Styret kommer snart til å vurdere hva vi gjør videre. I forhold til samarbeidsavtalen med Flekkerøy vel og Kystgrunneierlaget kommer vi i år til å rapportere 8 plastvrak og en god del teiner i tillegg til annet søppel til miljøverndep. De siste vrakene går vi ut og merker på tirsdag og tar opp i slutten av uka.

27 november deltar vi på et seminar om plast i sjøen i Grimstad der vi skal skryte litt av oss selv ettersom vi har fortjent det.

God helg!

Steinar