Styremøte 01.02.21 Klubbhuset

Styremøte 01.02.21 Klubbhuset

Tilstede fra styret: Karl, Svein Ove, Steinar, Øystein, Arne, Siri, Espen

Meldt frafall: Cecilie, Tom Erik, Kjell

Saksliste:

Sak 1: Innkommne saker

Forslag fra Karl:

1: Klubben dekker kompensasjon for slitasje på personlig utstyr i forbindelse med rydding for 2019 og eller 2020

(Estimert kompensasjon slitasje på utstyr pr år: 60 000 (300 Dykketimer * 200,-))

(Estimert kompensasjon bruk av privat scooter pr år (200 dykk * 50,-))

2: Rydding i 2021, vi oppretter en egen ryddegruppe som administrerer og står for utførelse av rydding som ikke går på bekostning av annen aktivitet i klubben.

  • Vi oppretter en leder for ryddegruppen på lik linje som vi har med båtansvarlig, kompressoransvarlig etc. Leder for ryddegruppe administrer alle søknader og rapporteringer i forbindelse med rydding og sørger for at sikkerheten på ryddeaksjoner blir ivaretatt.
  • Det settes opp et «Fordelsprogram» for deltakere i denne gruppen

Fordeler:

  1. Klubben dekker de faktiske utgiftene for deltakelse i ryddedykk (Luft, Gass, Båtleie, Scooterleie etc.) Dersom deltakere bruker egen scooter i stedet for å bruke klubbens scootere kompenseres dette med kostpris for bruk av scooter 50,- (Dette er klubbens egen sats for bruk av scooter. Dette skal dekke vedlikeholdskost)
  2. Klubben kompenserer for noe av den ekstra slitasjen som påføres utstyret som brukes i forbindelse med ryddingen. For at dette skal bli rettferdig så må det settes en lik sats for alle som deltar. Forslag 200 kroner pr time (Dykketid). (Ved å bruke timekompensering framfor pr dykk så blir det rettferdig for alle)
  • All ryddeaktivitet i gruppa legges til egne ryddeturer.
  • På alle dykk og turer som ikke er ryddedykk eller man deltar i teineaksjonen betaler man deltakelse i henhold til klubbens satser.

Inntekt:

292 000 fra handelens miljøfond

(Mulig tillegg støtte fra Teineaksjon NDF dersom ordningen blir re-etablert)

Utgifter:

(Estimert 80 ryddeturer med 3 – 4 dykkere)

Driftsutgifter scooter: 10 000 (200dykk * 50,-)

Utgiftdekning følgebåter: 40 000 (500,- * 80 aksjoner)

Kompensasjon slitasje på utstyr: 60 000 (300 Dykketimer * 200,-)

3: Innkjøp av klubbtøy til de som bidrar i rydding/Dugnader (Vinterjakke, genser, Regntøy) etter behov.

4: Trykktesting: Det er kommet ett tilbud fra A-Dykk på trykktesting av flasker. Dette er et veldig rabattert tilbud. Tilby medlemmer trykktesting av inntil 2 flasker på klubbens regning imot at de i løpet av 2021 deltar aktivt i minimum 2 ryddeaksjoner/Ryddeturer. O2 rens, syring og kranservice kommer i tilegg.

Forslag fra Steinar

5: Klubben tilbyr Jan og Karl 20 000 kr hver for slitasje på utstyr igjennom ekstraordinær innsats i flere år som har bragt mye penger til klubben.

6. Klubben skal ikke delta i store ryddeaksjoner som den til 292 000 kr for Handelens miljøfond. Styret kan vurdere rydding etter avtale med verneområdeforvalter, kommunen osv i den grad dette kan gjøres på vanlige klubbdykk uten at noen får kompensasjon for slitasje ol.

7. Alle betaler for egen luft, kalk, gasser, parkering osv bortsett fra hvis vi ønsker å rydde for eksempel havna i Høllen eller strandryddedagen som et klubbarrangement med stort sosialt preg.

8. Hvis styret ser det som ønskelig kan det kjøpes inn 3 nye undervannsscootere i 2021. Dette føres i budsjettet med 180 000 kr.

9. Alle inntekter som blir gjort ved bruk av vår båt skal tilfalle Søgne Dykkerklubb. Dette gjelder også ved privat leie av båten. Styret kan gi kompensasjon i enkelte tilfeller (Redningsaksjoner o.l)

Sak 2. Støtte fra Handelens miljøfond:

Vi ber om utsettelse for kickoff møte til etter årsmøtet.

Sak 3. Parkering i høllen

Saken behandles i kommunestyret 17 Februar. Steinar og Karl utformer et skriv hvor vi begrunner med at argumentasjon med lite ledige plasser utenom fellesferien (Juli og første uke i August) ikke stemmer. Ber om redusert periode for innkrevning av parkeringsavgift.

Sak 4. Saksliste årsmøte

         Åpning av årsmøtet v/Karl Klungland –

         Valg av dirigent – Forslag Stian Olsen NDF

         Valg av referent –

         Godkjenning av innkalling og gjennomføring av møtet på teams/avstemningssystem –

         Godkjenning av de stemmeberettigede –

         Valg av tellekorps –

         Valg av 2 for å signere protokoll –

         Styrets beretning for 2020

         Gjennomgang av regnskap for 2020 v/Svein Ove –

          Innkomne saker

Eventuelle saker som årsmøtet ønsker behandlet

         Gjennomgang av handlingsplan for 2021

         Fastsettelse av årskontingent mm.  Medlem 350, familie 400, luft 350, gass og kalk etter forbruk. Båtpenger 50.

         Gjennomgang av budsjett for 2021 v/Svein Ove

         Valg

Leder: Karl Klungland 2020
Nestleder: Tom Erik Dønnestad På valg
Styremedlem: Siri Kristoffersen På valg
Styremedlem: Svein Ove Aanesland På valg
Styremedlem: Kjell Klungland 2020
Styremedlem: Øystein Karlsen 2020
Styremedlem: Espen Lauritsen 2020
Varamedlem: Arne Wathne – På valg
Varamedlem: Cecilie Klungland – På valg
Varamedlem: Steinar Monsen – På valg

         Revisor:

         Båtansvarlig:

         ROV Ansvarlig:

         Kompressoransvarlig:

         Valgkomite:

         Kasserer/Regnskap:

         Sikkerhetsansvarlig:

         Web Ansvarlig:

Sak 5. Utførelse av årsmøtet:

Vi har ikke noen konkret plan for utførelse av årsmøtet. Vi jobber med muligheter for gjennomførelse. Påmelding 2 dager i forkant av møtet for å kunne planlegge med hensyn til smitteverntiltak.

Reklame
%d bloggere liker dette: