Saksliste 2019

 

Søgne dykkerklubb

Årsmøte 7. Februar 2019

Høllen

 

 • Åpning av årsmøtet v/Karl Klungland –
 • Valg av dirigent – Steinar
 • Valg av referent – Karl
 • Godkjenning av innkalling – Godkjendt
 • Godkjenning av de stemmeberettigede – Alle godkjendt
 • Valg av tellekorps – Arne og Thorvald
 • Valg av 2 for å signere protokoll – Arne og Thorvald
 • Styrets beretning for 2018 – Gjennomgått
 • Gjennomgang av regnskap for 2018 v/Svein Ove – Godkjendt
 • Innkomne saker:
 • Nytt kjøp av ROV? – Avsettes 1 000 000 til innkjøp av ROV med posisjoneringsutstyr.
 • Innkjøp av gass booster – Innkjøpt
 • Arrangere NM i UV foto eventuelt sammen med KDK? – Positiv innstilling. Karl følger opp.
 • Sende deltakere til Ledermøte NDF i Ålesund 29 – 31 Mars? – Ønsker å sende 1 eller 2 deltakere.
 • Dekking av utgifter til «Teinedykking» Klubben holder Kalk/O2/He for rebreather dykking etter teiner. Andre utgifter vurderes av styret.

Denne ordningen kan revurederes av styret når som helst.

Det er også Gratis for klubbens medlemmer å bruke klubbens scootere på teinedykk. Tilsvarende ordning som med båtpenger.

 • Gjennomgang av handlingsplan for 2019 – Godkjendt
 • Fastsettelse av årskontingent. – Uendret
 • Gjennomgang av budsjett for 2019 v/Svein Ove – Gjennomgått og godkjendt
 • Valg
 • Leder: Karl Klungland 2020
 • Nestleder: Tom Erik Dønnestad 2019 – Gjenvalgt
 • Styremedlem: Siri Kristoffersen 2019 – Gjenvalgt
 • Styremedlem: Svein Ove Aanesland 2019 – Gjenvalgt
 • Styremedlem: Thorvald Bergstøl 2020
 • Styremedlem: Øystein Karlsen – 2020
 • Styremedlem: Espen Lauritsen – 2020
 • Varamedlem: Arne Wathne – 2019 – Gjenvalgt
 • Varamedlem: Cecilie Klungland – 2019 – Gjenvalgt
 • Varamedlem: Steinar Monsen – 2019 – Gjenvalgt

 

 

 • Revisor: Steinar Monsen og Glenn Ivar
 • Båtansvarlig: Steinar Monsen
 • ROV Ansvarlig: Steinar Monsen
 • Kompressoransvarlig: Svein Ove Aanesland
 • Valgkomite: Oddvar og Glenn Ivar
 • Kasserer/Regnskap: Svein Ove Aanesland
 • Sikkerhetsansvarlig: Øystein Karlsen
 • Web Ansvarlig: Trond Jarle Repvik

 

Signering ________________________________________________________________

 

Deltakere: Karl, Jan, Siri, Arne, Svein Ove, Kenneth, Espen, Tom Erik, Trond Jarle, Thorvald, Steinar, Cecilie

 

Reklame
%d bloggere liker dette: