Årsberetning 2019

Styret har i 2019 bestått av
På valg
Leder Karl Klungland 2020
Nestleder Tom Erik Dønnestad 2021
Kasserer Svein Ove Aanesland 2021
Styremedlem Siri Kristoffersen 2021
Thorvald Bergstøl 2020
Øystein Karlsen 2020
Espen Lauritsen 2020
Varamedlem Steinar Monsen 2020
Cecilie Klungland 2020
Arne Wathne 2020

Revisor: Steinar Monsen og Glenn Ivar Tønnessen
Båtansvarlig: Steinar Monsen
Kompressoransvarlig: Svein Ove Aanesland
Valgkomite: Oddvar Larsen og Glenn Ivar Tønnessen
Web Ansvarlig: Trond Jarle Repvik
Kasserer/Regnskap: Svein Ove Aanesland
Sikkerhetsansvarlig: Øystein Karlsen

Søgne dykkerklubb har i dag 103 medlemmer.

For å forenkle innmelding av nye medlemmer så bør det lages en quick guide for hvordan
personer kan søke medlemskap via min idrett.

Vi har innført ny kanal for å publisere arrangementer. Alle arrangementer blir nå lagt inn i
SPOND. Dette er en nettside og app hvor man kan se arrangementer, kommentere og melde
seg på. Dette fungerer veldig bra.

Logo:
Det er i samarbeid med klubbens medlemmer utarbeidet ny offesiell klubblogo. Denne er ikke
brukt mye enda men bør brukes i framtiden.

2019 har vært et veldig aktivt år med masse dykking og flere lengre turer.

Vi fikk i år flere priser og utmerkelser:
Søgne kommunes kultur og miljøpris. Denne fikk vi pga funnet av Joffrau Elisabeth og klubbens arbeid med søppelrydding og spøkelsesredskap.
Fylkets Miljøpris: Denne fikk vi for klubbens arbeid med søppelrydding og spøkelsesredskap.
Lykkeskillingen: Finalister grunnet vårt arbeid med spøkelsesredskap og ønske om investering i ROV. Finalen besto av avstemming via nett. Vi kom bra ut og mottok pris på 150 000,-
Nominert til Hold Norge rent «Gullklypa». Her var vi i finalen sammen med 4 andre. Vi kom ikke helt til topps, men setter stor pris på at vi ble trukket ut til finalen blandt 32 nominasjoner.
XL-Bygg arrangerer hvert år en auksjon for håndtverkere. Overskuddet fra denne auksjonen blir gitt bort til frivillige lag eller foreninger. I år ble det bestemt at dette skulle gå til Søgne Dykkerklubb. Vi setter stor pris på at folk ser hva vi gjør i lokalsamfundet og at det blir verdsatt.

Dykkerturer
Lindesnes: Vi dykket og kjørte ROV på vraket av Palatia. Vi filmet på vraket og denne filmen er planlagt brukt i en dokumantar om forliset. Fikk også dykket andre vrak i området og selvfølgelig fikk vi tatt opp endel spøkelsesredskap.
Lillesand: Vi ble invitert av Greenbay til sammenkomst på Saltholmen fyr. Vi plukket spøkelsesredskap og Greenbay sto for bevertning. (Overnattingsted og mat)
Risør: Samarbeid med Risør undervannsklubb. Vi dykket masse og fjernet store mengder spøkelsesredskap.
Flekkerøy – Søppelfestivalen.

Tilstelninger
I Desember feiret vi klubbens 40 Års jubileum på Trysnes
I Desember arrangerte vi et folkemøte på prestegården hvor vi inviterte fiskere og andre frivillige. Vi viste filmer og forklarte hva vi gjør i forbindelse med spøkelsesredskap. Vi fikk god mottakelse og knyttet til oss mange frivillige som stiller opp som ekstra mannskap eller med egne båter når vi rydder redskap.

Nye vrakfunn:
Endelig fant vi vraket som klubben har søkt etter i ca 40 år. Vraket av Joffrau Elisabeth som forsvant i dypet i 1760
Vraket ble funnet på våren men ble ikke offentligjort før i Oktober. Funnet ble offentligjort på folkemøte i restauranten på Trysnes. Klubben fikk en fin finnerlønn (100 000) for funnet. Størrelse på finnerlønnen gjenspeiler at klubben gjorde alt riktig med tanke på rapportering av funn og dokumentering. Vraket detaljkartlegges av maritimt museum i 2020

Songvår fyrs venner
Vi har også i 2019 hatt ett godt samarbeid med songvår fyrs venner. De deltok sammen med oss på søppelfestivalen, dugnad i forbindelse med Sommerfesten til Kommunen og stiller ellers ofte opp når vi trenger hjelp. Enten som båtfører eller andre dugnader.

Rydding av spøkelsesredskaper og søppel:
Vi er fortsatt helt i topp på statistikk over opphenting av Spøkelsesredskaper. I 2019 tok vi opp og registrerte 1043 redskap. Vi har klart å få stort fokus på denne gode jobben som blir gjort. Det er fordi vi er flinke til å dokumentere og spre videoer å bilder av jobben vi gjør. Vi har også i år hatt mange mediaoppslag relatert til rydding.
Vi har også iår deltatt i «Et felles løft» – et samarbeid mellom Flekkerøy vel, Kystgrunneierlaget og Dykkerklubben for å rydde plast i og ved sjøen. Vårt bidrag i år har vært ca 15 tonn marint avfall inklusive redskaper og båter.
Svært viktig for dette arbeidet er at Sjøtrtansport v Torkildsen har stilt plass og søppelcontainer til vår disposisjon.
Vi har funnet og markert flere båtvrak som etterpå er hevet av arbeidsdykkere og levert til gjennvinning

Vi har deltatt på seminar om marin forsøpling i Grimstad og møter med havforskningsinstituttet.

ROV
Tidlig i 2019 gikk vi til anskaffelse av ny ROV. Igjen fikk vi erfare at leverandør ikke klarte å levere avtalt utstyr til avtalt tid. Det var også problemer med utstyret vi omsider fikk. Dette førte til at kjøp ble hevet. Vi har etter dette sett på flere forskjellige alternativer. Ingen nye kjøp ble foretatt i 2019 men ny ROV av merke Nano Robotic ble bestilt i starten av 2020.

Andre dugnader:
Vi deltok som servitører og vaktmannskaper på kommunens sommerfest. Her bidro også Songvår fyrs venner. Vi har bidratt på dugnader på fyret, og vi har berget 3 båter i år.
Båten har vært på ryddedugnader med skoleklasser og speidere, og den har deltatt i øvelser og søk.

Forskning:
I sommer ble det funnet en av de mystiske «Geleballene» på ett klubbdykk. Det ble tatt prøver av denne og levert inn til forskere. Dna og blekksprutyngel fra denne prøven var viktig for å identifisere hva disse geleballene er. Forskningsrapport er fortsatt under utarbeidelse.

Båtene våre:
Båten har nå gått ca 1500 timer siste 3 år. Har vært på land 3 ganger i 2019 for service.

I forbindelse med den ene landsettingen så hadde vi tyveri av motordeler fra båten. Dette ble heldigvis dekket av forsikring. For å unngå tyveri i framtiden er det nå montert kamera i båten som varsler med bilde umiddelbart til dedikerte medlemmer.

Vi har vært på flere langturer og mange korte turer. Det har til tider vært problemer med de nye trimflapsene. Elektro motor er byttet på begge sider. Ser ut til å fungere nå.
Ettersom vi har mye aktivitet i klubben så er det til tider trangt om plassen ombord. Vi har såvidt begynt å se på mulighetene for ny større båt og multistråleekkolodd.

Vi har investert i Kongsberg posisjoneringsystem for kunne se posisjon og dybde på ROV/Dykkere. Dette er et system som fungerer bra og gir økt sikkerhet. Det er veldig behagelig for båtfører når han vet hvor dykkerne befinner seg.

Lettbåten har nesten ikke vært i bruk og det ble derfor bestemt at denne skulle selges. Denne ble solgt i November. Dersom det blir behov for lettbåt i framtiden bør vi kjøpe en som er bedre egnet til dykking.

Økonomi:
Økonomien i klubben er veldig bra. Dette er grunnet den fantastiske jobben som blir gjort med rydding av spøkelsesredskaper og søppel under vann i tillegg til mange som har tro på oss og støtter oss økonomisk.

Parkering i høllen:
Kommunen innførte i høst avgiftsbelagt parkering i høllen. Dette ble heldigvis fjernet etter kort tid. Det er viktig at vi har mulighet til å parkere nær båten når vi har mye tungt utstyr med på tur.

For Styret
Karl Klungland

Reklame
%d bloggere liker dette: