Årsmøte 13. Februar 2020

Årsmøte 13. Februar 2020
Høllen

Åpning av årsmøtet v/Karl Klungland
Valg av dirigent
Valg av referent
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av de stemmeberettigede
Valg av tellekorps
Valg av 2 for å signere protokoll
Styrets beretning for 2019
Gjennomgang av regnskap for 2019 v/Svein Ove
Innkomne saker:
Kjøp av dykkerbåt?
Kjøp av multistråle-ekkolodd?
Gjennomgang av handlingsplan for 2020
Fastsettelse av årskontingent.
Gjennomgang av budsjett for 2020 v/Svein Ove
Valg
Leder: Karl Klungland (På valg)
Nestleder: Tom Erik Dønnestad 2019
Styremedlem: Siri Kristoffersen 2019
Styremedlem: Svein Ove Aanesland 2019
Styremedlem: Thorvald Bergstøl (På valg)
Styremedlem: Øystein Karlsen – (På valg)
Styremedlem: Espen Lauritsen – (På valg)
Varamedlem: Arne Wathne – (På valg)
Varamedlem: Cecilie Klungland – (På valg)
Varamedlem: Steinar Monsen – (På valg)

Revisor: Steinar Monsen og Glenn Ivar
Båtansvarlig: Steinar Monsen
Kompressoransvarlig: Svein Ove Aanesland
Valgkomite: Oddvar og Glenn Ivar
Kasserer/Regnskap: Svein Ove Aanesland
Sikkerhetsansvarlig: Øystein Karlsen
Web Ansvarlig: Trond Jarle Repvik

Reklame
%d bloggere liker dette: