Handlingsplan 2020

Søgne dykkerklubb er veldrevet og har en ryddig og god økonomisk situasjon.
Vi er i ovekant av 100 betalende medlemmer. Vi bør fokusere på å få med oss flere av «Hjelperne» og eventuelt personer som er interessert i å bruke ROV som medlemmer. Her bør det lages en «Quick guide» for hvordan medlemmer enklest melder seg inn i klubben.

Vi har fortsatt ingen sponsor. Vi har vært i kontakt med XL-Bygg angående sponsoravtale men ingen avtale er inngått. Det hadde vært bra om vi klarte å få oss en sponsor i løpet av dette året. Klubben er ofte i media med positive saker. Dette bør være interessant for eventuell sponsor.

Ny klubblogo er utarbeidet. Vi bør starte med å bruke denne på alle dokument og annen profilering. Logoen bør også vises på den nye båten.

Vi viderefører våre sosiale dykk hver søndag 10:00, men det settes ikke opp faste båtførere i fellesferien. I tillegg så vil vi fortsette med å sette opp klubbdykk som annonseres SPOND

ROV er endelig bestilt. Vi håper på at dette vil skape ennå mere aktivitet. Vi bør sette opp egne dedikerte turer for ROV kjøring og ikke bruke dykkerturene til dette.

Vi ønsker å kjøpe inn nytt klubbtøy, sjekker muligheter for delvis sponsing (T-Skjorte, allværsjakke, genser)

Klubben vil også i år satse på opprydding av søppel og Spøkelsesredskap under vann.
Vi vil gjennomføre min 1 ryddedugnad også i år.
Forslag til ryddedugnad:
På klubbdykk i høst ble det funnet en ca 50 fot, gammel treskjøyte. Denne ligger på grunt vann. 5 – 10m. Rundt denne er det masse søppel og tauverk. Dersom denne ryddes så kan den bli ett bra dykkermål for fridykkere og junior dykkere i klubben.
Klubbtur til Lyngørporten 1. Mai helgen. Plukking av redskap og søppel. Samarbeid med andre klubber og GreenBay. Klubben dekker utgifter til overnatting, under forutsetning av at vi får tildelt midler til rydding.

Vi vil også fortsette samarbeidet med andre lag og foreninger i forbindelse med rydding av marint avfall.

Vi ser på muligheten for også i år arrangere dykketur til Lindesnes og muligens andre dykkemål. Her oppfordrer vi klubbens medlemmer til å ta initiativ til flere turer.
Dersom turene legges opp som teineturer og søppelplukking så dekker klubben utgifter under visse forutsetninger.

Andre mulige turer:
Mexico, grottedykking i Mars
Tur til Rødehavet i November
Tur til Lindesnes
Tur til Langesund
Tur til Danmark for dykking etter hummer
Fisketur til danskekysten med dykkerbåten
Dykketur til Bergen for å dykke Sao Paulo
Klubbtur til Songvår fyr

For ytterligere aktivitet ønsker vi flere medlemskvelder på klubbhuset. Medlemmer oppfordres til å ta initiativ til slike medlemskvelder. Kom gjerne med forslag til filmer som kan framvises eller tema som vi kan ta opp.

Noen av klubbens medlemmer er invitert med på dykketur for å lete etter flydropp på fjellet. Regner med ROV også blir med på denne turen. Transport inn og ut blir helikopter.

Snorkel III
Båten fungerer bra men vi bør vurdere å bytte ut båten med større båt som har plass til flere dykkere. Det er til tider veldig trangt ombord og dykkere lar være å komme dersom det er mange påmeldte på turer. Vedtatt kjøp av ny båt, Snorkel 3 selges.

Multistråle ekkolodd:
Vi vurderer kjøp av multistråle ekkolodd. Dette er utstyr for å kartlegge bunn med stor nøyaktighet. Vi satser på å finne flere nye vrak dersom vi investerer i dette utstyret. Vedtatt kjøp.

Betaling
Alle klubbturer hvor medlemmer jobber dugnad (Teine og søppelplukking) skal være gratis. Dette gjelder både de som deltar under vann og også over vann. Det er fullt mulig for medlemmer å ikke delta på slike aktiviteter. De må da informere båtfører og betaler da som ordinær tur.
Vi bruker vipps som betalingsmiddel for turer, luft, gass + +. Dette fungerer bra.

Sikkerhet
Vi planlegger for en årlig sikkerhetsøvelse. Sikkerhetsansvarlig planlegger denne.
Det bør utarbeides en handlingsplan for ulykker. Denne må være lett tilgjengelig i båt og alle båtførere må gjennomgå denne.

Vi vil arrangere turer som blir dedikert barn og unge. Med fokus på fridykking og naturopplevelser

Fridykking
Vi ser på mulighetene for å arrangere en NM-runde i undervannsjakt

Husk å oppdatere styrets sammensetning i brønnøysundregisteret.

For SDK
Styret

Reklame
%d bloggere liker dette: