Styremøte 10.12.20

Tilstede fra styret: Karl, Svein Ove, Steinar, Kjell, Øystein, Espen, Siri,
Meldt frafall: Cecilie, Arne

Medlemmer: Jan Kristoffersen

Saksliste:
Status ryddeaksjoner
Miljødirektoratet, avsluttet. Vi venter på endelig oppgjør. Det er søkt om ekstra bevilgning
Rydding av fuglereservater, avsluttet. Vi har fått utgiftsdekning for 75000.
Kristiansand kommune: Pågår, vi har fått innvilget utgiftsdekning for 370 redskap (og annet søppel). Dette er godt igang. Regner med å fullføre dette i 2020

Status Båt, ROV og utstyr
Båt: Olex, multistrålelodd og posisjoneringsystem er nå operativt igjen. Radar er dårlig og trenger utskifting.
ROV: Det har vært endel småproblemer men ROV er nå operativ. Vi har også bestilt software for å bygge kart med sidescan på sonaren. Vi har fått tilbud på oppgradering til ROV for lading fra overflaten.
ROV har vært brukt i oppdrag, dette dekker sannsynligvis kjøp av radar.

Status Regnskap
Regnskapet er i rute til å være ferdig til årsmøtet.

Fastsettelse av dato for Årsmøte
11 Februar 2021. Sted: Høllen brygge restaurant. Saker som ønskes diskutert må inn til styret senest 20 Januar

Utgiftsdekning følgebåter i forbindelse med rydding
Vi har utbetalt godtgjørelse for følgebåter på de 2 aksjonene som er ferdig.
På aksjon for Kristiansand kommune godtgjør vi med kroner 400 pr båt pr aksjon på de båtene som stiller regelmessig.

Olex lisens
Lisensen på Olex kartplotter tilhører TekMek (Steinar). Steinar tilbyr denne til en meget fordelaktig pris. Vi har veldig god økonomi og går gjerne med på denne avtalen.

ROV oppgraderinger
Software for Sonar og mulighet for lading av ROV fra overflaten.
Bestilt, fortsatt er vi godt innafor årsmøtevedtaket for kjøp av ROV

Kjøpe flere sonder til APOS
Vi mistet en sonde og bestilte derfor 2 nye. Vi fant igjen den som var mistet så nå har vi 5 stk.

Båtførerliste klubbdykk
Vi setter opp båtførerlisten igjen. Dette legges i Spond slik at det er en dedikert båtfører hver søndag. Båtførere ordner stedfortreder eller melder ifra dersom de ikke kan stille.

Budsjett 2021
Kjøpe ny båt?
Bruke penger på klubbturer?

Forslag om støtte økonomisk til Songvår fyrs venner. De stiller med båtfører på mange dykk (ca 50 i 2020)
Vi melder oss inn som bedriftsmedlem for å ha tilgang på fyret og fortsette et godt samarbeid.

Forslag til årsmøtesaker
Slitasje på personlig utstyr i forbindelse med ryddeaksjoner. Større utgifter søkes til Styret/Årsmøtet.

Annet

Reklame
%d bloggere liker dette: