Styret

Styret i SDK 2017

Styret består av 7 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Styremedlemmer blir valgt for 2 år av gangen og varamedlemmer blir valgt for 1 år av gangen.

Leder: Karl Klungland 2018
Nestleder: Tom Erik Dønnestad    Gjenvalgt til 2019
Styremedlem: Siri Kristoffersen    Gjenvalgt til 2019
Styremedlem: Thorvald Bergstøl     2018
Styremedlem: Arne Wathne     2018
Styremedlem: Kenneth Jensen     2018
Styremedlem/kasserer:     Svein Ove Aanesland 2019
Varamedlem:                 Steinar Monsen 2018
Varamedlem: Kjell Klungland     Gjenvalgt til 2018
Varamedlem: Cecilie Klungland    Valgt til 2018
Revisor: Steinar Monsen og Glenn Ivar Tønnessen
Båtansvarlig: Steinar Monsen
Kompressoransvarlig: Svein Ove Aanesland
Valgkomite:  Oddvar Larsen, Glenn Ivar Tønnessen
Kasserer: Svein Ove Aanesland
Bankansvarlig Tom Erik Dønnestad
Sikkerhetsansvarlig: Andreas Hansen
Web Ansvarlig: Trond Jarle Repvik