Alle innlegg av sognedk

Referat fra medlemsmøte 06.09.19

Medlemsmøte 06.09.19

Høllen Brygge

 

Tilstede:

Karl, Cecilie, Trond Jarle, Jan, Siri, Steinar, Oddvar

 

  • Klubbtur 19 – 22.09.19. Turen går til Risør

Opprett arrangement med bindene påmelding.

Teinerydding, Karl oppretter ryddaksjon

Container – Karl sjekker.

Vi må sjekke mulighet for lagring av dykkerutstyr på kaia nattestid.

Mulighet for vrak Triton og

Vi reiser bort med dykkerbåten Torsdag ettermiddag og hjem søndag. Mulighet for vrakdykk på vei hjem.

Steinar jobber med overnattingsavtale (Det lille hotell)

Luft hos dykkerklubben?

Steinar har kontakt med lokale som kan stille med båter for opptak av teiner.

Klubben dekker utgifter til opphold og mat.

 

  • Teineaksjon

NDF har stoppet all utbetaling fordi det er tomt for penger. Vi fortsetter å rydde og rapportere 😊

 

  • ROV status

Vi har hevet kjøpet på den siste ROV vi kjøpte grunnet problemer med ROV og forhandler. Ser nå på muligheter for å kjøpe en proff ROV brukt. (Større og mye kraftigere)

Det er litt usikkerhet på hvilken type vi skal gå for, Steinar og Svein Ove sjekker muligheter…

 

 

  • Status på båter

Innbruddet i Snorkel er politianmeldt og meldt til forsikringselskapet. Båten er operativ nå og klar for bruk. Med nye dyser og kontrollere.

Lettbåten er fortsatt veldig lite i bruk. Forslag er å selge lettbåten. Tas opp på neste styremøte

 

  • Medlemsregister / Faktura

Her må det gjøres en jobb, sjekker om Tom Erik eller Oddvar kan ta styring på dette. Ligger inne forslag om att årskort for luft inngår i teineaksjonen og ingen trenger betale.

 

 

Siste helg i August

I morgen fredag samles vi på brannstasjonen i Søgne for dugnad på kommunens siste arrangement for de ansatte. Oppmøte fra 1630 og utover. Gi beskjed til Tom Erik om du kommer. Vi mangler fortsatt endel folk.

Båten skal opp for service igjen da den er gått 1250 timer på to og et halvt år. Jeg tar den opp i Solta søndag 1/9 kl 18 og vil gjerne ha litt hjelp til vask mm. Sjøsettes mandag utpå dagen.

Da er den klar for Bergenstur med dykk sammen med Havert på Rott, storfisk på Utsira og vrak i Bergen + litt Vestlandsteiner 19-22 sept.

Steinar

Prosjekt Palatia

Palatia_1928

Fangeskipet Palatia gikk ned ved Lindesnes under krigen, og dykkere fra Søgne er av de få som har besøkt vraket etterpå.

Vi er nå invitert av en lokal gruppe til å være med å lage en skikkelig dokumentasjon av skipet – både som skip og vrak.

Med oss har vi sjøfartsmuseet og antakelig en venn i Mandal som kan lage svært nøyaktig kart med multistråleekkolodd.

Vi begynner 12-14 april med utlegging av fortøyning, kjøring og fotografering med rov samt noen dykkere. Det er vanligvis svært vanskelige dykkerforhold med mye dønninger og sterk strøm i hele vannsøylen, så dykkingen begrenses mye av disse forholdene.

Målet er å skaffe nok gode bilder til at sjøfartsmuseet kan lage en zoombar 3D modell av hele vraket som kan brukes som presentasjon og dokumentasjon av tilstand.

Vi satser på base i Lillehavn med overnatting og felles matstell fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Kjører til Søgne og fyller luft hvis ikke annen løsning dukker opp.

Vi trenger en del folk til båten samt drift av rov, så dykkere som ikke skal ned på Palatia får tilbud om andre (grunnere) interessante dykk både på Gjeslingene og på vrak lenger inn.

Vi regner også med å plukke litt teiner i distriktet og ha mye sosial omgang i Lillehavn der også familie er velkommen.

Forbeholdt medlemmer, og påmelding til Karl. 200 kr pr døgn inkl overnatting og mat.

Søppelfestival 2019 Flekkerøya kl 9 til kl 16 lørdag 4. mai

Nå jobbes det for å arrangere en fellesaksjon mot spøkelsesredskaper i ytre skjærgård av Kristiansand.
Denne aksjonen skjer som en del av en helt ny «festival» mot marin forsøpling på Geiderøya helt øst på Flekkerøy.

På festivalen, som er planlagt å vare fra kl 9 til kl 16 lørdag 4. mai i år, blir det ellers konkurranser, mat/grilling og underholdning – samtidig som personer
og familier oppfordres til å bruke deler av dagen på å bli fraktet ut til et sted i skjærgården for å plukke og ta med seg tilbake søppel til Geiderøya hvor
Avfall sør vil ta imot dette og informere om deres bidrag i denne langvarige miljøkampen.

Vi satser også på god oppmerksomhet fra media slik at budskapet om en bred grasrotaksjon mot marin miljøforurensing når bredt ut på Sørlandet.

Letingen blir organisert som en premiert soknekonkurranse etter spøkelsesredskaper, og nå fokuserer vi på å få med så mange båter som mulig fra aktører som er avhengige av en ren kyst:

• Kystfiskere fra Kristiansand fiskeriforening
• Dykkerklubbene i Søgne og på Flekkerøy
• Havfiskeklubben, Småfiskelaget og Flekkerøy Hummer SA
• Lokale jeger- og fiskeforeninger
• Sjøspeiderne her i sør
• Flekkerøy og Lindebøskauen skole
• Redskapsleverandører som OK Marine, Skagerak trål- og notbøteri, Skagerrakfisk +++
• DNT, Bragdøya kystlag m. fl.

En viktig del av festivalen blir å bidra med kunnskap og informasjon rundt utfordringene knyttet til marin forsøpling.
Men også informasjon om gjeldende politikk/regelverk knyttet til å løse dette omfattende og økende globale miljøproblemet.

En viktig del av festivalen blir å bidra med kunnskap og informasjon rundt utfordringene knyttet til marin forsøpling.
Men også informasjon om gjeldende politikk/regelverk knyttet til å løse dette omfattende og økende globale miljøproblemet.